Vashikaran Mantra in telugu

వశీకరణము మంత్రం

 

వశీకరణము అంటే ఏంటి?

ఎవరిన్నన వశములో చేసుకొవటాన్నీ వశీకరణo అని అంటారు. ఇతరుల మనుసును లేదా మదినీ వశములో చేసుకొవటము వశీకరణoలో ఒక విధానము. వశీకరణo వలన ఇతరుల మనుసుని ఇంక మదినీ వశము చేసుకోవచ్చు, అలాగే వాళ్ళ చేత ఏ పనైన చేయించవచ్చు. వశీకరణo చ్చెయ్యాలీ అనుకున్న, చేయించాలీ అనుకున్న, వీటికి మంత్రాలు యంత్రాలు ఉపయోగించాలీ. ఈ మంత్రాలు యంత్రాలు వల్ల ఎవరినైనా సునయాసంగ మీరే వశములోకీ తెచ్చుకుని మీ సైగలతో మీ మాటలతో వాళ్ళని ఎల కావాలంటే అలా ఆడించవచ్చు.

 

నోట్: ఏదైన వశీకరణ విధానమును లేక మంత్రమును ప్రయోగించలీ అంటే ఆ విధానము మొత్తము జాగర్తగ చదివి తెలుసుకోవలిసిందే.

 

మొదటీ వశీకరణ మంత్రము:

ఒకవేళ్ళ మనసులో మనసు యవరినైన ఇష్టపడుతుంటే లేదా మీమనసులో మాట యవరికి చెప్పలేకపోతుంటే మీరు క్రింద ఉన్న మంత్రమును ఒక్కసారీ ఖచ్చితంగ ఉపయోగించాలీ.

 

” ఓం కాలీమా కృష్ణాయ నమః // “

 

ఈ మంత్రాన్ని రోజుకి ౫౫౧ (551) సార్లు జపించండి. ఈ మంత్రాన్ని శుక్రవారం నాడే మొదలు పెట్టండి.

 

మన ప్రేమ పొందటానికి వశీకరణం విధానం

 

౧. దీనికోసం ౭ (7) తమలాకులు కావాలి.

 

౨. కొంచం సింధూరం కావాలి.

 

త్రీ. కొంచం మంచినీళ్లు కావలి.

 

౪. ఆపకుండా ౭ (7) రోజులు ఈ ౭ (7) ఆకుల మీద చదవండి.

 

౫. వచ్చే శుక్రవారం నాడు సింధూరంలో కాస్త నీళ్లు కలపండి.

 

౬. ఆ సింధూరం తో ఆ మనిషి పేరు ( మీరు ఎవరిని అయితే వాసం చేస్కోవాలనుకుంటున్నారో ) ఒక ఆకు మీద రాయండి.

 

౭. తరవాత ఆ రాసిన ఆకుని తలా మీద పెట్టుకుని గడియారం లాగా ౨౧ (21) సార్లు తిప్పి దూరంగా పడేయండి.

 

౮. ఇలాగె ౭(7)రోజులు చేయండి.

 

౯. ఎనిమిదవ రోజు మీరు ఎవరినైతే వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ముందు వెళ్లి నించోండి. మీకు యిట్టె రెసిల్ట్ తెలిసిపోతుంది.

 

జాగర్త పడాల్సిన విషయాలు :

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని శుక్రవారం రోజే మొదలు పెట్టాలి.

 

౨. పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని ౭ రోజులు ౭ తమలపాకుల మీద ఆపకుండా ౫౫౧ సార్లు చదవాలి.

 

త్రీ. ఇది చేస్తున్నపుడు మాంసం,చేప, మధిర తినకూడదు.

 

౪. ఒక పరాయి స్త్రీ కానీ పరాయి పురుషుడితో కానీ తప్పుడు సంబంధం పెట్టుకోకూడదు.

 

మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే క్రింది ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో ప్రశ్నించచ్చు.

 

రెండవ వశీకరణ మంత్రం:

 

ఒకవేళ మీ సెత్రువు మిమల్ని ఇబ్బంది పెడ్తుంటే లేదా మీ సెత్రువునే మీరు వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటే లేదా సంపర్కం లేని మనిషిని వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటే క్రింద ఉన్న వశీకరణ మంత్రం ఇంక విధానము తప్పకుండ ఉపయోగించండి.

 

మీరు వాశీకరణములో శక్తులు అన్ని రాణించటానికి, ఎవరినైనా మీ వశములో చేస్కోవాలనుకుంటుంటే ఎలా చేయాలో తెలుసుకోటానికి, ఇక్కడ క్లిక్ (click) చేయండి.

 

” గ్యానిన మపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హింసా గ్రహా బాలాద కృష్య మోహాయ మహామాయ పరయకష్టి // “

 

ఈ మంత్రము తో ఎంత గ్యాని అయిన లేక ఎంత గొప్పవాడైనా మీ వశంలోకి వచ్చేస్తారు.

 

కావలసిన సామగ్రి:

 

౨. ౨ (2) నిమ్మకాయలు

 

త్రీ. ౧ (1)తెల్ల కాగితం ఇంక కొంచం సింధూరం

 

మీ సెత్రువును వశం చేసుకొనుటకు వశీకరణ విధానము

 

౧. సేవారము నాడు పొదున్నే స్నానము చేసి కాళీ అమ్మవారి గుడికి వెళ్లి దణ్ణం పెట్టుకోవాలి.

 

౨. తర్వాత ఎవరు లేని ప్రదేశానికి వెళ్లి మొదటి నిమ్మకాయ మీద ఆ పేరు (ఎవరిని అయితే వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో) రాయండి ఇంకొక నిమ్మకాయ మీద మీ పేరు రాసుకోండి.

 

త్రీ. తెల్ల కాగితం పైన పచ్చటి (green) పెన్ తో మీ సెత్రువు పేరు రాయండి.

 

౪. తరవాత ఆ నిమ్మకాయని కాగితం తో పొట్లం కట్టేయండి.

 

౫. తర్వాత పైన ఉన్న మంత్రాన్ని ౨౫౧ (251) సార్లు జపించండి.

 

౬. తర్వాత ఆ నిమ్మకాయని కాగితం లో నుంచి తీసేయండి.

 

౭. సెత్రువు పేరు రాసిన నిమ్మకాయని కోసి పిండి దాని రసం తాగండి.

 

౮. తరవాత రోజు ఆ కాగితాన్ని ఇంకా మిగిలిన నిమ్మకాయని దగరలో ఉన్న నదిలో పడేయండి.

 

౯. ఇంక ౧౧ (11) రోజుల వరకు రోజూ పొదున్నే లేచిన తరవాత ౧౧౧ (111) సార్లు ఆ మంత్రాన్ని జపించండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ విధానమును సేవారము రోజే మొదలు పెట్టండి.

 

౨. ఈ పని చేయునప్పుడు ఎవరు మిమల్ని చూడకూడదు, ఎవరు మీతో ఉండకూడదు.

 

త్రీ. రెండు నిమ్మకాయలు పసుపు రంగులోనే ఉండాలి.

 

౪. మంత్రం సరైన విధానంలో జాగర్తగ మంచిగా జపించాలి.

 

మీరు ఓవేళ వశీకరణం నేర్చుకుందామని అనుకుంటుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రయిబ్ (subscribe) చేసుకోండి, ఇంక వశీకరణము గురించి మొత్తం తెలుసుకోటానికి ఇక్కడ క్లిక్ (click) చేయండి.

 

కొందరు మాములుగా తంత్రక్రియలతో వాళ్ళ ప్రేమను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు దానివల్ల కొన్నిసార్లు గెల్చుకుంటారు.. కానీ ఇప్పుడు మనం వాసికారంము గురించి మాట్లాడుకుంటున్నం కాబ్బటి మీ ప్రేమను దూరం చేయకుండా ఎపుడు మీ దగ్గర ఉండటానికి వశీకరణ మంత్రం చెపుతున్నాము.

 

మూడవ వశీకరణ మంత్రము:

 

మీకు ఒకరినే కాకుండా ఇంకొందరిని కూడా మీ వశములో చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించండి

 

” ఓం నమో నారాయణాయ సర్వ లోకాన్ మమ వశ్య కురు కురు స్వాహా // “

 

౧. ఈ మంత్రము ఒకటి కంటే ఎక్కువ జనాల మీద ఉపయోగించబడుతుంది.

 

౨. ఒక చిన్న పరివారము, లేదా ఒక టీం ,లేదా ఒక గ్రూప్ మీద ఉపయోగించవచ్చు.

 

త్రీ. ఇందులో ఫలితము కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబ్బటి.

 

౪. ఇది ఉపయోగించే వాడు పర్ఫెక్ట్గ ఉండాలి.

 

౫. ఇది చాలా సమయం పట్టె విధానము.

 

౬. ఎంతమందినైతే వశం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో అన్ని పాన్ సుపారీలు కావలెను.

 

౭. ౧ (1) తెల్ల కాగితం పైన అందరి పేర్లు రాయండి.

 

౮. ఇప్పుడు నల్ల రంగు బట్టలో తెల్ల కాగితం ఇంక సుపారీలు కలిపి చుట్టేసేయండి.

 

౯. పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని ౧౨౧ (121) సార్లు చదవండి.

 

౧౦. తర్వాత అమావాస్య రోజు మీ తలమీద నుంచి ౧౧ సార్లు తిప్పి స్మశానం లో కాల్చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని చాలా మందిని వశ పర్చుకోటానికి వాడండి.

 

౨. ఈ విధానమును చాలా బాగా ఇంక చాలా జాగర్తగా చేయాలి.

 

త్రీ. ఇది చేస్తున్నపుడు సమయం చూసుకుంటూ ఉండండి.

 

౪. నల్ల రంగు బట్ట సగం మీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకుండదు.

 

౫. కాల్చేటప్పుడు కేవలం నెయ్యి మాత్రమే ఉపయోగించాలి

 

ఒకవేళ మీరు వాసికరణము లేదా దానికి సంబంధించిన ఏ సమస్యనైన మీరు పండిత్ ఆర్. కె. శాస్త్రీజీ గారినిని (Pundit R. K Sastriji) ఫోన్లో (phone) కూడా సమాధానాలు అడగవచ్చు.

 

” ఓం కాళీమా కులుమ మమ (మనిషి పేరు) వశ్యం కురుమ భవంతి స్వాహా // “

 

ఈ వశీకరణము మగాడు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ మీ భార్య కానీ మీ ప్రేయసి కానీ మీ నుంచి దూరం అవుతుంటే లేక వేరే మగాడితో సంబంధం పెట్టుకుంటే మీరు అప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించండి.

 

దీనికోసం తులసి చూర్ణము, ఆవాలు నూనె, సర్వదేహి రసము (ఆయుర్వేదిక ఔషధీ) చివరగా ఎవరి మీద అయితే వశీకరణం ప్రయోగిస్తామో వాళ్ళ ముఖచిత్రము అవసరము.

 

౧. తులసి చురణం ని సర్వదేహి రసంలో కలిపి అవల నూనే తో కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి.

 

౨. మిక్స్ చేస్తున్న సమయంలో పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని చదువుతూ ఉండాలి.

 

త్రీ. మిక్స్ చేసాక మళ్ళీ ఆ మంత్రాన్ని ౨౫౧ (251) సార్లు చదవండి.

 

౪. తర్వాత ఈ మీస్రమముని తిలకం లాగా ఆ ముఖచిత్రానికి పెట్టండి

 

౫. ఆ చిత్రాన్ని మీ నుదిటి పైన ౧౧ సార్లు స్పర్శ వచ్చేటట్టు పెట్టండి.

 

౬. ఈ విధానాన్ని కనీసం ౧౧ (11) శుక్రవారాలు చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ విధానము శుక్రవారం నాడే మొదలు పెట్టండి.

 

౨. తులసి చురణం కలిపేటప్పుడు చెయ్యి మాత్రమే వాడండి, చెంచాలు వాడరాదు.

 

త్రీ. మంత్రము చదివేటపుడు మొత్తం ధ్యాస అంత విధానము మీద ఉంచండి.

 

౪. ముఖ చిత్రమును గడియారం ముల్లు లాగే తిప్పాలి.

 

మీరు వశీకరణముకి సంబంధించిన ఏదైనా కొత్త విధానమును లేదా మంత్రమును తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఫేస్బుక్ పేజీని లైక్ (click) చేయండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి నేర్చుకోటానికి.

 

ఐదవ వాసికారం విధానము:

 

మీ భర్తను కానీ ప్రేమికుడిని కానీ మీ వశంలో చేసుకోవాలంటే ఈ విధానమును ఉపయోగించండి.

 

ఈ వశీకరణము కేవలం ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ మీ భర్త లేదా మీ ప్రేమికుడు మీ నుంచి దూరం అవుతుంటే, లేదా వేరే అమ్మాయితో సంబంధం ఉంటె ఈ విధానము ప్రయోగించాలి.

 

” ఓం హారీమా హురూమా పిశాచిని (మనిషి పేరు) మామ విషియామా భవంతి// “

 

దీనికోసం నెమలి ఈక, మెరిసే పసుపు రంగు వస్త్రము, తెల్ల కాగితము అవసరపడతాయి.

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని ౫ (5) శుక్రవారాలు ౫౫౧ సార్లు చదవాలి.

 

౨. తరవాత తెల్ల కాగితం మీద ఎవరినైతే వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ పేరు రాయాలి

 

త్రీ. తరవాత ఆ కాగితం తో నెమలి ఈకను మంచిగా చుట్టాలి.

 

౪. తరవాత పైన ఉన్న మంత్రాన్ని ౧౧ సార్లు చదవండి.

 

౫. దీన్ని ఆ మెరిసే వస్త్రంలో చుట్టండి.

 

౭. ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియని చోటులో దీని పెట్టేయండి.

 

౮. ౭ (7)రోజుల తరవాత దాని ఎవరు లేని ప్రదేశం లోకి తీసుకువెళ్లి కాల్చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని జాగర్తగా చదవండి.

 

౨. ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు మిమల్ని చూడకూడదు.

 

త్రీ. దీన్ని కాల్చేటప్పుడు నెయ్యినే వాడండి.

 

౪. మీరు ఆ సామానుని మీరు ఎవరినైతే వశపర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర్లో కాల్చటానికి ప్రయత్నించండి.

 

మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడగలనుకుంటే క్రింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో(comment box) అడగగలరు.

You may also like

Call Now ButtonCall Now
Subscribe To Our Newsletter
Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This