Vashikaran Mantra in telugu

వశీకరణము మంత్రం

 

వశీకరణము అంటే ఏంటి?

ఎవరిన్నన వశములో చేసుకొవటాన్నీ వశీకరణo అని అంటారు. ఇతరుల మనుసును లేదా మదినీ వశములో చేసుకొవటము వశీకరణoలో ఒక విధానము. వశీకరణo వలన ఇతరుల మనుసుని ఇంక మదినీ వశము చేసుకోవచ్చు, అలాగే వాళ్ళ చేత ఏ పనైన చేయించవచ్చు. వశీకరణo చ్చెయ్యాలీ అనుకున్న, చేయించాలీ అనుకున్న, వీటికి మంత్రాలు యంత్రాలు ఉపయోగించాలీ. ఈ మంత్రాలు యంత్రాలు వల్ల ఎవరినైనా సునయాసంగ మీరే వశములోకీ తెచ్చుకుని మీ సైగలతో మీ మాటలతో వాళ్ళని ఎల కావాలంటే అలా ఆడించవచ్చు.

 

నోట్: ఏదైన వశీకరణ విధానమును లేక మంత్రమును ప్రయోగించలీ అంటే ఆ విధానము మొత్తము జాగర్తగ చదివి తెలుసుకోవలిసిందే.

 

మొదటీ వశీకరణ మంత్రము:

ఒకవేళ్ళ మనసులో మనసు యవరినైన ఇష్టపడుతుంటే లేదా మీమనసులో మాట యవరికి చెప్పలేకపోతుంటే మీరు క్రింద ఉన్న మంత్రమును ఒక్కసారీ ఖచ్చితంగ ఉపయోగించాలీ.

 

” ఓం కాలీమా కృష్ణాయ నమః // “

 

ఈ మంత్రాన్ని రోజుకి ౫౫౧ (551) సార్లు జపించండి. ఈ మంత్రాన్ని శుక్రవారం నాడే మొదలు పెట్టండి.

 

మన ప్రేమ పొందటానికి వశీకరణం విధానం

 

౧. దీనికోసం ౭ (7) తమలాకులు కావాలి.

 

౨. కొంచం సింధూరం కావాలి.

 

త్రీ. కొంచం మంచినీళ్లు కావలి.

 

౪. ఆపకుండా ౭ (7) రోజులు ఈ ౭ (7) ఆకుల మీద చదవండి.

 

౫. వచ్చే శుక్రవారం నాడు సింధూరంలో కాస్త నీళ్లు కలపండి.

 

౬. ఆ సింధూరం తో ఆ మనిషి పేరు ( మీరు ఎవరిని అయితే వాసం చేస్కోవాలనుకుంటున్నారో ) ఒక ఆకు మీద రాయండి.

 

౭. తరవాత ఆ రాసిన ఆకుని తలా మీద పెట్టుకుని గడియారం లాగా ౨౧ (21) సార్లు తిప్పి దూరంగా పడేయండి.

 

౮. ఇలాగె ౭(7)రోజులు చేయండి.

 

౯. ఎనిమిదవ రోజు మీరు ఎవరినైతే వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ముందు వెళ్లి నించోండి. మీకు యిట్టె రెసిల్ట్ తెలిసిపోతుంది.

 

జాగర్త పడాల్సిన విషయాలు :

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని శుక్రవారం రోజే మొదలు పెట్టాలి.

 

౨. పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని ౭ రోజులు ౭ తమలపాకుల మీద ఆపకుండా ౫౫౧ సార్లు చదవాలి.

 

త్రీ. ఇది చేస్తున్నపుడు మాంసం,చేప, మధిర తినకూడదు.

 

౪. ఒక పరాయి స్త్రీ కానీ పరాయి పురుషుడితో కానీ తప్పుడు సంబంధం పెట్టుకోకూడదు.

 

మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే క్రింది ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో ప్రశ్నించచ్చు.

 

రెండవ వశీకరణ మంత్రం:

 

ఒకవేళ మీ సెత్రువు మిమల్ని ఇబ్బంది పెడ్తుంటే లేదా మీ సెత్రువునే మీరు వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటే లేదా సంపర్కం లేని మనిషిని వశము చేసుకోవాలని అనుకుంటే క్రింద ఉన్న వశీకరణ మంత్రం ఇంక విధానము తప్పకుండ ఉపయోగించండి.

 

మీరు వాశీకరణములో శక్తులు అన్ని రాణించటానికి, ఎవరినైనా మీ వశములో చేస్కోవాలనుకుంటుంటే ఎలా చేయాలో తెలుసుకోటానికి, ఇక్కడ క్లిక్ (click) చేయండి.

 

” గ్యానిన మపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హింసా గ్రహా బాలాద కృష్య మోహాయ మహామాయ పరయకష్టి // “

 

ఈ మంత్రము తో ఎంత గ్యాని అయిన లేక ఎంత గొప్పవాడైనా మీ వశంలోకి వచ్చేస్తారు.

 

కావలసిన సామగ్రి:

 

౨. ౨ (2) నిమ్మకాయలు

 

త్రీ. ౧ (1)తెల్ల కాగితం ఇంక కొంచం సింధూరం

 

మీ సెత్రువును వశం చేసుకొనుటకు వశీకరణ విధానము

 

౧. సేవారము నాడు పొదున్నే స్నానము చేసి కాళీ అమ్మవారి గుడికి వెళ్లి దణ్ణం పెట్టుకోవాలి.

 

౨. తర్వాత ఎవరు లేని ప్రదేశానికి వెళ్లి మొదటి నిమ్మకాయ మీద ఆ పేరు (ఎవరిని అయితే వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో) రాయండి ఇంకొక నిమ్మకాయ మీద మీ పేరు రాసుకోండి.

 

త్రీ. తెల్ల కాగితం పైన పచ్చటి (green) పెన్ తో మీ సెత్రువు పేరు రాయండి.

 

౪. తరవాత ఆ నిమ్మకాయని కాగితం తో పొట్లం కట్టేయండి.

 

౫. తర్వాత పైన ఉన్న మంత్రాన్ని ౨౫౧ (251) సార్లు జపించండి.

 

౬. తర్వాత ఆ నిమ్మకాయని కాగితం లో నుంచి తీసేయండి.

 

౭. సెత్రువు పేరు రాసిన నిమ్మకాయని కోసి పిండి దాని రసం తాగండి.

 

౮. తరవాత రోజు ఆ కాగితాన్ని ఇంకా మిగిలిన నిమ్మకాయని దగరలో ఉన్న నదిలో పడేయండి.

 

౯. ఇంక ౧౧ (11) రోజుల వరకు రోజూ పొదున్నే లేచిన తరవాత ౧౧౧ (111) సార్లు ఆ మంత్రాన్ని జపించండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ విధానమును సేవారము రోజే మొదలు పెట్టండి.

 

౨. ఈ పని చేయునప్పుడు ఎవరు మిమల్ని చూడకూడదు, ఎవరు మీతో ఉండకూడదు.

 

త్రీ. రెండు నిమ్మకాయలు పసుపు రంగులోనే ఉండాలి.

 

౪. మంత్రం సరైన విధానంలో జాగర్తగ మంచిగా జపించాలి.

 

మీరు ఓవేళ వశీకరణం నేర్చుకుందామని అనుకుంటుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రయిబ్ (subscribe) చేసుకోండి, ఇంక వశీకరణము గురించి మొత్తం తెలుసుకోటానికి ఇక్కడ క్లిక్ (click) చేయండి.

 

కొందరు మాములుగా తంత్రక్రియలతో వాళ్ళ ప్రేమను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు దానివల్ల కొన్నిసార్లు గెల్చుకుంటారు.. కానీ ఇప్పుడు మనం వాసికారంము గురించి మాట్లాడుకుంటున్నం కాబ్బటి మీ ప్రేమను దూరం చేయకుండా ఎపుడు మీ దగ్గర ఉండటానికి వశీకరణ మంత్రం చెపుతున్నాము.

 

మూడవ వశీకరణ మంత్రము:

 

మీకు ఒకరినే కాకుండా ఇంకొందరిని కూడా మీ వశములో చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించండి

 

” ఓం నమో నారాయణాయ సర్వ లోకాన్ మమ వశ్య కురు కురు స్వాహా // “

 

౧. ఈ మంత్రము ఒకటి కంటే ఎక్కువ జనాల మీద ఉపయోగించబడుతుంది.

 

౨. ఒక చిన్న పరివారము, లేదా ఒక టీం ,లేదా ఒక గ్రూప్ మీద ఉపయోగించవచ్చు.

 

త్రీ. ఇందులో ఫలితము కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబ్బటి.

 

౪. ఇది ఉపయోగించే వాడు పర్ఫెక్ట్గ ఉండాలి.

 

౫. ఇది చాలా సమయం పట్టె విధానము.

 

౬. ఎంతమందినైతే వశం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో అన్ని పాన్ సుపారీలు కావలెను.

 

౭. ౧ (1) తెల్ల కాగితం పైన అందరి పేర్లు రాయండి.

 

౮. ఇప్పుడు నల్ల రంగు బట్టలో తెల్ల కాగితం ఇంక సుపారీలు కలిపి చుట్టేసేయండి.

 

౯. పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని ౧౨౧ (121) సార్లు చదవండి.

 

౧౦. తర్వాత అమావాస్య రోజు మీ తలమీద నుంచి ౧౧ సార్లు తిప్పి స్మశానం లో కాల్చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని చాలా మందిని వశ పర్చుకోటానికి వాడండి.

 

౨. ఈ విధానమును చాలా బాగా ఇంక చాలా జాగర్తగా చేయాలి.

 

త్రీ. ఇది చేస్తున్నపుడు సమయం చూసుకుంటూ ఉండండి.

 

౪. నల్ల రంగు బట్ట సగం మీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకుండదు.

 

౫. కాల్చేటప్పుడు కేవలం నెయ్యి మాత్రమే ఉపయోగించాలి

 

ఒకవేళ మీరు వాసికరణము లేదా దానికి సంబంధించిన ఏ సమస్యనైన మీరు పండిత్ ఆర్. కె. శాస్త్రీజీ గారినిని (Pundit R. K Sastriji) ఫోన్లో (phone) కూడా సమాధానాలు అడగవచ్చు.

 

” ఓం కాళీమా కులుమ మమ (మనిషి పేరు) వశ్యం కురుమ భవంతి స్వాహా // “

 

ఈ వశీకరణము మగాడు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ మీ భార్య కానీ మీ ప్రేయసి కానీ మీ నుంచి దూరం అవుతుంటే లేక వేరే మగాడితో సంబంధం పెట్టుకుంటే మీరు అప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించండి.

 

దీనికోసం తులసి చూర్ణము, ఆవాలు నూనె, సర్వదేహి రసము (ఆయుర్వేదిక ఔషధీ) చివరగా ఎవరి మీద అయితే వశీకరణం ప్రయోగిస్తామో వాళ్ళ ముఖచిత్రము అవసరము.

 

౧. తులసి చురణం ని సర్వదేహి రసంలో కలిపి అవల నూనే తో కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి.

 

౨. మిక్స్ చేస్తున్న సమయంలో పైన ఇచ్చిన మంత్రాన్ని చదువుతూ ఉండాలి.

 

త్రీ. మిక్స్ చేసాక మళ్ళీ ఆ మంత్రాన్ని ౨౫౧ (251) సార్లు చదవండి.

 

౪. తర్వాత ఈ మీస్రమముని తిలకం లాగా ఆ ముఖచిత్రానికి పెట్టండి

 

౫. ఆ చిత్రాన్ని మీ నుదిటి పైన ౧౧ సార్లు స్పర్శ వచ్చేటట్టు పెట్టండి.

 

౬. ఈ విధానాన్ని కనీసం ౧౧ (11) శుక్రవారాలు చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ విధానము శుక్రవారం నాడే మొదలు పెట్టండి.

 

౨. తులసి చురణం కలిపేటప్పుడు చెయ్యి మాత్రమే వాడండి, చెంచాలు వాడరాదు.

 

త్రీ. మంత్రము చదివేటపుడు మొత్తం ధ్యాస అంత విధానము మీద ఉంచండి.

 

౪. ముఖ చిత్రమును గడియారం ముల్లు లాగే తిప్పాలి.

 

మీరు వశీకరణముకి సంబంధించిన ఏదైనా కొత్త విధానమును లేదా మంత్రమును తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఫేస్బుక్ పేజీని లైక్ (click) చేయండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి నేర్చుకోటానికి.

 

ఐదవ వాసికారం విధానము:

 

మీ భర్తను కానీ ప్రేమికుడిని కానీ మీ వశంలో చేసుకోవాలంటే ఈ విధానమును ఉపయోగించండి.

 

ఈ వశీకరణము కేవలం ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ మీ భర్త లేదా మీ ప్రేమికుడు మీ నుంచి దూరం అవుతుంటే, లేదా వేరే అమ్మాయితో సంబంధం ఉంటె ఈ విధానము ప్రయోగించాలి.

 

” ఓం హారీమా హురూమా పిశాచిని (మనిషి పేరు) మామ విషియామా భవంతి// “

 

దీనికోసం నెమలి ఈక, మెరిసే పసుపు రంగు వస్త్రము, తెల్ల కాగితము అవసరపడతాయి.

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని ౫ (5) శుక్రవారాలు ౫౫౧ సార్లు చదవాలి.

 

౨. తరవాత తెల్ల కాగితం మీద ఎవరినైతే వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ పేరు రాయాలి

 

త్రీ. తరవాత ఆ కాగితం తో నెమలి ఈకను మంచిగా చుట్టాలి.

 

౪. తరవాత పైన ఉన్న మంత్రాన్ని ౧౧ సార్లు చదవండి.

 

౫. దీన్ని ఆ మెరిసే వస్త్రంలో చుట్టండి.

 

౭. ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియని చోటులో దీని పెట్టేయండి.

 

౮. ౭ (7)రోజుల తరవాత దాని ఎవరు లేని ప్రదేశం లోకి తీసుకువెళ్లి కాల్చేయండి.

 

జాగర్తలు:

 

౧. ఈ మంత్రాన్ని జాగర్తగా చదవండి.

 

౨. ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు మిమల్ని చూడకూడదు.

 

త్రీ. దీన్ని కాల్చేటప్పుడు నెయ్యినే వాడండి.

 

౪. మీరు ఆ సామానుని మీరు ఎవరినైతే వశపర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర్లో కాల్చటానికి ప్రయత్నించండి.

 

మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడగలనుకుంటే క్రింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో(comment box) అడగగలరు.

Pandit Rk Shastri - Authentic and Accurate Horoscopes and predictions

Vashikaran specialist in Delhi

You may find lot of astrologer/tantriks who would be claiming that they are Vashikaran specialist or have an expertise in Vashikaran, and can solve your problem in few hours. Out of them only few are genuine and rest are just money diggers.

 

I am sure out of 10 people who are reading this article , 5-6 are those who have been to any Vashikaran specialist at any phase of their life. Some get success and some doesn’t

 

But why to visit to Vashikaran specialist , if you only can do Vashikaran at your own place in your city without any help.

 

1. Do you want to get your Love back ?

2. Have you tried everything ?

3. You are not able to trust any astrologer because people ask for money first ?

4. Do you want that your should only come to you and you should not go to him or call you ?

5. Do you want that your partner should be as desperate as you are ?

 

Then you are at the right place Pandit RK Shastri has been Considered as Best vashikaran speciliast of Delhi

 

Vashikaran specialist in Delhi

 

Vashikaran specialist in delhi provides remedies for all types of problems. He is working in this field from the last many years and helping people in getting there problem resolved. If you want to get your problem resolve.

 

|| Note- Read It very carefully this will answer each and every query of yours related to vashikaran and will provide you the exact solution of your problems ||

 

Material required for Vashikaran on lover :-

 

(1) Photo of your lover.

 

(2) One handful of Sugar.

 

(3) One Bay leaf.

 

(4) Red cloth.

 

(5) Two betel nuts.

 

(6) One red Candle.

 

|| If you want to do vashikaran on your lover then click here ||

 

(7) Some soil taken from the footstep of your enemy.

 

Method for Vashikaran on lover :-

 

(1) Vist Bhairon Temple in Pragati Maidan.

 

(2) First of all light red Candle.

 

|| If you have any question then you can comment in the below comment box ||

 

(3) Now spread red cloth before the candle.

 

(4) Then put photo of your lover on the cloth.

 

(5) Put two betel nuts on it.

 

(6) Now put Sugar on the betel nuts.

 

(7) Take Bay leaf in your hands and recite the given spell for 131 times.

 

|| || अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ || ||

 

|| Spell: ||

 

“ Om Hreem Bum Batukaya Apadudharanaya Kuru Kuru Batukaya Hreem Om Namaha Shiyaye ”

 

(8) Now make five rounds of Bay leaf from your head.

 

(9) Then put it on the cloth.

 

(10) Now wrap the material in the red cloth.

 

(11) Burry it at lonely place under the tree.

 

Note- If you have any doubt regarding vashikaran or this method then you can ask in the comment box below.

 

Precautions for method:

 

(1) Practice this method only on Friday.

 

(2) Use all the material new.

 

(3) Do not disclose anything about the method to any person.

 

(4) Recitation of the spell should be correct.

 

|| दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली और खतरनाक वशीकरण उपाय – जानने के लिए यहाँ क्लिक करे ||

 

Love Vashikaran specialist in New Delhi

 

Love Vashikaran specialist in New Delhi is providing very authentic solutions for each and every problem related to love relationship and love marriage. You can contact him to attain love of any particular boy or a girl and if you have lost your love following some problem and wishing to get your love back then he is the best option for you.

 

|| सबसे अचूक और असरदार वशीकरण मन्त्र – जानने के लिए करे क्लिक ||

 

Husband or wife Vashikaran specialist in New Delhi

 

If you are facing disturbed married life or your marriage is near the divorce then you can contact Vashikaran specialist in New Delhi to save your marriage and to make your married life full of happiness and affections. If your partner do not pay any heeds towards you and you want to make your partner to dance on your tunes then also you can contact Pandit ji.

 

Note- If you have any doubt regarding vashikaran or this method then you can ask in the comment box below.

 

Enemy(Shatru) Vashikaran specialist in New Delhi

 

If any person who remains creating problems for you and becomes the reason of your failures then you can take help of the Vashikaran specialist in New Delhi to defeat your Enemy and to get permanently rid from him. He will never again think to harm you or to create any problem for you in the future.

 

Button- If you want that Rk shastri should do vashikaran on your behalf then wats app now -+91 95920 48369

 

Reasons you must consult Pandit R.K. Shastri ji :

 

If you are facing disturbed married life or your marriage is near the divorce then you can contact Vashikaran specialist in New Delhi to save your marriage and to make your married life full of happiness and affections. If your partner do not pay any heeds towards you and you want to make your partner to dance on your tunes then also you can contact Pandit ji.

 

Reasons you must consult Pandit R.K. Shastri ji :-

 

|| कैसे बन सकते है आप भी वशीकरण की शक्तियों के बेताज बादशाह और कर सकते है हर किसी को अपने वश में – सावधान इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे- क्लिक करे यहाँ ||

 

(1) He is seven times Gold medalist in this field and also awarded as the Best Vashikaran specialist of New Delhi by…

 

(2) He belongs to such family in which many generations were in this field

 

(3) He is very well educated in this field and working only for the welfare of the people.

 

(4) Many people from all over the world visit and consult him by different means of communications.

 

|| 8 सबसे खतरनाक शाबर सिद्ध मंत्र जो कर देंगे आपकी हर इच्छा को पूरी – जानने के लिए करे क्लिक ||

 

(5) People from different walks of like are in the list of his clientage like actors, singers, businessmen, managers, doctors, engineers, builders, Farmers etc.

 

(6) He has written several books on this subject.

 

(7) He is invited to deliver lectures on this subject by many universities and colleges.

Pandit Rk Shastri Ji Provides Vashikaran related services to following areas and in the vicinity of Delhi 

 

Netaji Subhash Place Race Course Shastri Park Green Park
Rohini West Mayur Vihar-I Janakpuri West Dwarka Mor
Dwarka Sector 12 Dwarka sector 8 Punjabi Bagh East Vaishali
Shivaji Stadium Preet Vihar Mansarovar Park Iffco Chowk
Arjan Garh Qutub Minar Dwarka sector 21 Khan Market
Moolchand Govind Puri Mohan Estate Paschim Vihar West
Punjabi Bagh East shadipur jhandwalan Adarsh Nagar
Vishwa Vidyalaya Jor Bagh Hauz Khas HUDA City Center Delhi Shahdara
Tis Hazari Inderlok Rithala Ashardham
Mandi House Kirti Nagar Tagore Garden Dwarka sector 21
Dwarka Sector 11 Shivaji park Peera Garhi JLN Stadium
Chandani Chowk Jor Bagh Hauz khas chhatarpur
Guru Dronachary Kohat Enclave uttam Nagar East Dwarka
Nangloi Railway Station kailash Colony karkar Duma Palam Vihar
Tughladabad Dhaula kuan Azadpur vidhan Sabha
INA Malviya Nagar Sultanpur Sikanarpur
Pul Bangash New Ashok Nagar Chawri Bazar Kanhiya Nagar
Pitam Pura Yamuna Bank Subhash Nagar Rajdhani Park
Nehru Place Badarpur Laxmi Nagar Anand Vihar
Moti Nagar Dishad Garden Nawad Dwarka Sector 14
Dwarka Sector 10 Dwarka Sector 13 Dwarka Sector 9 Ashok Park Main
Lajpat Nagar Kalkaji Mandir New Delhi Station Airport
Nirman Vihar Intraprastha R K Ashram Marg Keshav Puram

 

|| If you have any question then you can comment in the below comment box ||

 

pandit-rk-shastri

Vashikaran specialist in Bangalore

You may find lot of astrologer/tantriks who would be claiming that they are vashikaran specialist or have an expertise in vashikaran, and can solve your problem in few hours. Out of them only few are genuine and rest are just money diggers.

 

I am sure out 0f 10 people who are reading this article , 5-6 are those who have been to any vashikaran specialist at any phase of their life. Some get success and some doesn’t.

 

But why to visit to vashikaran specialist , if you only can do vashikaran at your own place in your city without any help.

 

1. Do you want to get your Love back.

 

2. Have you tried everything.

 

3. You are not able to trust any astrologer because people ask for money first.

 

4. Do you want that your should only come to you and you should not go to him or call you.

 

5. Do you want that your partner should be as desperate as you are.

 

|| Then you are at the right place Pandit RK Shastri has been Considered as Best vashikaran speciliast of Bangalore ||

 

Vashikaran specialist in Bangalore

 

Husband or wife Vashikaran method

 

Material required for Husband and wife Vashikaran:

 

(1) Any used cloth of your spouse.

 

(2) One lemon.

 

(3) Some Ashes taken from crimination ground.

 

(4) Seven Pins.

 

(5) Red cloth.

 

(6) Some plain Salt.

 

(7) One paper.

 

(8) Pen with red ink.

 

|| Note- Read It very carefully this will answer each and every query of yours related to vashikaran and will provide you the exact solution of your problems ||

 

Complete method to do Husband or wife Vashikaran:

 

(1) Go to Sri Kali Amman Temple in Ulsoor, Bangalore.

 

(2) First of all spread red cloth on the ground.

 

(3) Now put used cloth of your spouse on it.

 

(4) Then write your name and the name of your spouse on the paper.

 

(5) Make five folds of the paper.

 

|| जानिए कैसे बन सकते है आप वशीकरण स्पेशलिस्ट और कर सकते है हर किसी को अपने वश में – जानने के लिए करे क्लिक ||

 

(6) Now cut the lemon into two pieces.

 

(7) Put the paper in between the pieces.

 

(8) Then prick seven pins in the lemon.

 

(9) Now put it on the red cloth.

 

(10) Then take some salt in your hands and recite the given mantra for 108 times.

 

|| Mantra ||

 

“Om Maha Kalyai || Ca Vidmahe Smasana Vasinyai ||
Ca Dhimahi Tanno || Kali Prachodayat |||

 

(11) Now blow on the salt.

 

(12) Keep the salt safely with you.

 

(13) Now cover the material in the red cloth except salt.

 

(14) And burry it in the Crimination ground.

 

(15) Take salt at your home and mix it in any eatable.

 

(16) Offer that eatable to your spouse.

 

|| 8 सबसे खतरनाक शाबर सिद्ध मंत्र जो कर देंगे आपकी हर इच्छा को पूरी – जानने के लिए करे क्लिक ||

 

Precautions for this method:

 

(1) This method should be performed on Wednesday.

 

(2) Woman cannot use this method during their Menses.

 

(3) Pronunciation of Mantra should be appropriate.

 

|| जानिए कैसे करते हैं चाय पिला कर वशीकरण जानने के लिए क्लिक करें यहाँ ||

 

Husband or Wife Vashikaran specialist in Bangalore

 

Husband or Wife Vashikaran specialist can solve all the problems related to your married life. If your are facing differences in your married life or your spouse is angry with you and living separate from you and you wish to get your spouse back then you can contact Pandit R.K. Sharma ji to get all types of problems solved very soon.

 

If you want that Rk shastri should do vashikaran on your behalf then wats app now -+91 95920 48369

 

Love Vashikaran specialist in Bangalore

 

If you are in love with amy particular person and you wish to get that person in your love relationship but you cannot express your feelings to that person then you must contact Love Vashikaran specialist in Bangalore. He will help you in creating love in the heart of that person for you. The people who have lost their love and making efforts to get lost love back they can also take help of Pandit ji and can get their lost love back in a very short time period.

 

If you have any doubt regarding vashikaran or this method then you can ask in the comment box below.

 

Enemy Vashikaran specialist In Bangalore

 

If your enemy is creating troubles in your way and you are very upset from your enemy then you can consult Enemy Vashikaran specialist in Bangalore to get rid from your enemy. Your enemy will not again come in your way.

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

 

Why one must consult Pandit R.K Shastri ji ??

 

(1) Pandit R.K. Shastri ji a well known name in the field of Astrology who has been awarded many times for his contributions in this field.

 

(2) His many programs and interviews are telecasted daily on many channels.

 

(3) He possess enough expertise and knowledge in this field.

 

(4) Many books are written by him which are very much popular in the market.

 

|| सबसे अचूक और असरदार वशीकरण मन्त्र – जानने के लिए करे क्लिक ||

 

(5) He has been awarded as the Best Vashikaran specialist of Banglore by BMS(BRIGHU MAHASABHA SANGATHAN)

 

(6) He has attained several Siddhis and possess many super natural powers.

 

(7) He only works for the benefits of the people.

 

(8) He offers all the services related to this field all over the world.

 

|| Pandit Rk Shastri Ji Provides Vashikaran related services to following areas and in the vicinity of Bangalore ||

 

Alake Bajpe Brahmavar Bendore
Bhoj Rao Lane Chilimbi Dongerkerry Ganjimutt
Hamapnkatta Nad Karanja Jeppina Mogaru Kateel
Kulai Kankanady Krishnapura Kapu
Knonchadi Karangalpady Madyar Moodabidiri
Mary Hill Marigudi Ashok Nagar Barke
Melkar Nantoor Pandeshwar Sullia Tenkayedapadavu
Upper Bendoor Urva Vas Lane Yeyyadi
Ashok Nagar Barke Ballalbagh Bunder
Bondel Dambel Falnir Gujjarakere Lake
Hombadi Jeppu Kodialbail West Kulshekhar
Katipalla Kulashekar Kaup Beach Kudroli
Kavoor kudupu Ladyhill Mallika Extension
Mulky Morgansgate Matadakni Mukka
Padavinangady Pavoor Subhash Nagar Shanthi Nagar
Thokottu Urvastores Valencia Vittal
Attavar Bendoor Gejai Balmatta
Bantwal Chambers Capitanio Derebail Farangipete
Haleangadi Hat Hill Kodiyalguthu Kushalangara
Kinnigoli Kundapur-Taluk Kodialbail Kundapura
Mallikatta Ranipur Shakti Nagar Ullal

 

If you have any doubt regarding vashikaran or this method then you can ask in the comment box below.

 

Pandit Rk Shastri - Authentic and Accurate Horoscopes and predictions

Vashikaran specialist in Pune

You may find lot of astrologer/tantriks who would be claiming that they are vashikaran specialist or have an expertise in vashikaran, and can solve your problem in few hours. Out of them only few are genuine and rest are just money diggers.

 

I am sure out of 10 people who are reading this article , 5-6 are those who have been to any vashikaran specialist at any phase of their life. Some get success and some doesn’t

 

But why to visit to vashikaran specialist , if you only can do vashikaran at your own place in your city without any help.

 

|| Then you are at the right place Pandit RK Shastri has been Considered as Best vashikaran speciliast of Pune ||

 

Vashikaran specialist in Pune

 

1. Are You Residing in Pune.

 

2. Are You in dilema that is vashikaran right solution for you or not.

 

3. Have you not been able to find the authentic vashikaran specialist for your problems.

 

4. Have you tried all so called Pandit’s, Molvi’s and Vashikaran Specialist.

 

5. or you are looking for the genuine vashikaran specialist and the solutions of vashikaran which doesnt harm anyone and provide you the ecaxt, to the point , authentic.

 

|| Note- Read It very carefully this will answer each and every query of yours related to vashikaran and will provide you the exact solution of your problems ||

 

There are so many methods of vashikaran, each method has its own advantage and disadvantage. Vashikaran can be done on girlfriend, boyfriend, husband, wife, parents, friends, enemies etc obviously for different reasons. We have enlisted one method of vashikaran which you can perform yourself if you are resding in Pune.

Enemy(Shatru) Vashikaran method

 

Material required for Enemy Vashikaran method:-

 

if you want to get your love with the help of black magic then – click here

 

(1) Some soil taken from the footstep of your enemy.

 

(2) Some ashes from crimination ground.

 

(3) Two Bhel patra.

 

(4) Black cloth.

 

(5) Five red chillies.

 

(6) Five nails.

 

(7) One puppet made from clay.

 

(8) Two incense sticks.

 

(9) Dhoop.

 

(10) Some firewood.

 

(11) Ganga jal.

 

Method to do Enemy Vashikaran method:

 

(1) For this method visit Pataleshwar maharaja temple situated at Shivajinagar, Pune.

 

(2) Find some lonely place.

 

(3) Sprinkle some Ganga jal around you.

 

(4) Now light the incense and Dhoop.

 

(5) Then make fire with firewood.

 

(6) Now spread black cloth in front of the fire.

 

(7) Put the puppet on the cloth.

 

|| If you have any question or want to know something about vashikaran then you may ask in the comment box
||

 

(8) Then out the soil taken from the footstep of your enemy on the puppet.

 

(9) After that put the ashes taken from crimination ground.

 

(10) Now speak the name of your enemy and prick the nail in the puppet.

 

(11) You have to prick five nails by speaking the name of your enemy each time.

 

(12) Then take five red chillies in your hands.

 

(13) Recite the given Mantra for 108 times.

 

|| कैसे बन सकते है आप भी वशीकरण की शक्त्यिओ के बेताज बादशाह और कर सकते है हर किसी को अपने वश में – सावधान इन शक्त्यिओ का गलत इस्तेमाल न करे- क्लिक करे यहाँ ||

 

|| Mantra ||

 

“Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti-Vardhanam
Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiya Mamritat”

 

(14)Make seven rounds of the puppet by keeping red chillies in your hand.

 

(15) Then put five chillies in the fire as sacrifice.

 

(16) Now put the Bhel patra on the puppet.

 

(17) Cover all the material in the Black cloth.

 

(18) Throw the material in river or a lake.

 

|| कैसे करें चाय पिलाकर किसी का वशीकरण ||

 

Why you must visit Pandit R.K. Shastri ji ??

 

(1) He is several times gold medalist in the field of Astrology.

 

(2) Remedies given by him are very simple to perform which you can easily practice at your own level.

 

(3) He is expert in this field and posses very vast knowledge.

 

(4) He is master in practicing all types of Vashikaran methods and rituals.

 

(5) He has attained Vashikaran Siddhi so his remedies never fails.

 

(6) Many books are contributed by him in this field.

 

(7) From the childhood he is gathering the knowledge in this field as he hails from such a family in which many generations were in this field.

 

Enemy Vashikaran specialist in Pune

 

No need to feel fear from your enemy because Enemy Vashikaran specialist in Pune can help you in handling and in teaching a lesson to your enemy. You will get rid from your enemy permanently and he will never create any problem for you in future. You can take a revenge from your enemy.

 

Love Vashikaran specialist in Pune

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

 

Love vashikaran specialist in Pune is a very authentic way to solve all types of problems related to love relationship and love marriage. If you have love feelings in your heart for someone whom you like and wishes to get that person in your life then you can contact Pandit ji to fill the heart of that person with love for you. You can make any person fall in love with you by practicing very simple remedies given by him. If you have lost your love because of any kind of reason then also you can take help from him in getting your lost love back in a very short time period.

 

Husband or wife Vashikaran specialist in Pune

 

If you want to make your partner to work according to you then you can consult Husband or Wife Vashikaran specialist in Pune. If your husband is cheating with you and involved with some other woman then you can stop his extra marital affair of your husband with the help of Pandit ji. All types of problems related to married life can be very easily solved with the help of Pandit ji. The remedies given by him really work like miracles and give their results very soon.

 

|| Pandit Rk Shastri Ji Provides Vashikaran related services to following areas and in the vicinity of Pune ||

 

Airport Area Akurdi Akurdi Railway Station Alanki
Amanora Park Town Amanora Town Center Apte Road Ashiyana Park
Ashok Nagar Balewadi Balewadi Phata Baner
Baner Gaon Baner Hill Trail Bund Garder Road Bombay Snappers
Basali Central Pune Chandan Nagar Chatushringi Road
Chhatrapati Shiviaji Sports Complex Durga Chowk GaneshKhind
Ganraj Mangal Karyalay Ghorpadi Gorkhale Gorhe Budruk
Hadapsar Hinjawadi Indryani Nagar Kadus
Kala Khadak Kalewadi Phada kalewadi Phata Kalyani Nagar
Karve Road Karve Nagar Katraj katraj Ghat
Kavadewadi Kesha Nagar Mudhwa Lavasa Laxman Nagar
Koregaon Park Kadkat wadi Magarpatta Loni Kalbhor
Lulla Nagar Lunanagar Nagadawadi Naigaon
Nana Peth Nandgaon Nanekarwadi Narayan Peth
Pasali Patil Nagar Phursungi Solapur
Sakore Nagar Samarth Colony Sanswadi Nagar Sangamwadi
Sant Nagar South Pune Talegaon Taluka-Bhor
Tathawada The Great Punjab Thermax Chowk Tingre Nagar
Tulaja Bhawani Nagar Ubale Nagar Uruli kanchan Vasani Nagar
Vasant Vihar Vijay Nagar Viman Nagar Vinayak Nagar
Vishrantwadi Vivek Nagar Yerwada Whakadkar Wasti

 

||If you have any question or want to know something about vashikaran then you may ask in the comment box
||

vashikaran mantra for husband

|| नीचे 3 तरीके के वशीकरण मंत्र दिए हुए है . आप अपनी परेशानी , स्थिति और अपने साधन को देखते हुए निचे किसी भी एक वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल कर सकते है ||

 

Vashikaran mantra for husband

 

अगर आपका पति किसी औरत के चक्कर में फंस गया है या आपकी बात नहीं मानता है या अपने माता,पिता,भाई बहन और दोस्तों की बातो में ज्यादा रहता है या फिर किसी किस्म का नशा बगेरा करता है या आपसे गाली गलोच मार पिटाई करता है या यू कहे की आपको एक पत्नी का हक नहीं देता है तो हम आपके लिए ले के आये है दुनिया के तीन सबसे पुराने असरदार और खतरनाक वशीकरण मंत्र फॉर हस्बैंड(Vashikaran Mantra for Husband) जो आपके पति को आपका गुलाम और दीवाना बना देंगे ||

 

|| नोट – किसी भी मन्त्र का इस्तेमाल करने से पहले उस मन्त्र और उसकी प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ ले क्योंकि इस मंत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ||

 

|| मन्त्र ||

 

“ओम नमो भगवती उग्ररूपिणी ||
उज्जयनी महाकाली (पति का नाम) वशीकरण पर्दे ||
कलीम जीवराशि कु आजो मेरे पगतरे करो ||
मेरे वषय वषय न करो तो आदि काल भैरव की आन ||
राम चंद्र जी की आन ||
गुरु आस आदम ||

 

मंत्र की विधि के लिए जरुरी सामग्री :-

 

(1) कच्चा दूध ||

 

(2) थोड़ा सा कपूर ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

(3) चन्दन की लकड़ी ||

 

(4) काला धागा ||

 

(5) आपके पति के थोड़े से बाल ||

 

(6) एक छोटी सी पीपल के पेड़ की लकड़ी ||

 

(7) एक कागज़ ||

 

(8) पेन ||

 

(9) दो छोटी इलाइची ||

 

|| जानिए कैसे करे अचूक वशीकरण किसी को भी करें अपने वश में जानने के लिए – क्लिक करे यहाँ ||

 

विधि करने का तरीका :-

 

(1) पहले कच्चे दूध में कपूर का छोटा सा टुकड़ा डाल दें ||

 

(2) फिर कागज़ पर इस मन्त्र को लिखें ||

 

(3) अब कागज़ में अपने पति के बाल रख दें ||

 

(4) कागज़ को चार बार फोल्ड करें ||

 

(5) अब कागज़ को पीपल के पेड़ की डंडी के ऊपर लपेट दें ||

 

(6) फिर उस पर काला धागा बांध दें ||

 

(7) अब उसे कच्चे दूध में डाल दें ||

 

(8) फिर उसमे दो इलाइचियां डाल दें ||

 

(9) अब गिलास को अपने हाथ में पकड़कर दिया गया मन्त्र 151 बार जाप करें ||

 

(10) अब गिलास में से दूध को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें ||

 

(11) दो इलाइचियां अपने पास रख लें और बाकि सामग्री को घर में कही दबा दें ||

 

(12) इलाइचियां सुखाकर किसी खाने वाली चीज़ में मिलाकर अपने पति को खिला दें ||

 

(13) वो खाते ही आपके वश में हो जायेगा और आपकी हर बात मानेगा ||

 

|| अगर आप निचे दिए हुए किसी एक शहर में रहते है और वही पे वशीकरण करना चाहते है या अपने शहर में ही वशीकरण करवाना चाहते है तो निचे दिए गए शहरों के नाम पर क्लिक करें ||

 

                  

 

विधि को करने के लिए सावधानियां :-

 

(1) इस विधि को सिर्फ बुधवार के दिन ही करें ||

 

(2) अपनी माहवारी के दिनों में इस विधि को न करें ||

 

(3) मन्त्रों का उचारण सही ढंग से करें ||

 

 (4) अब दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में डालेंगे तो यह विधि जल्दी असर करेगी ||

 

|| मंत्र-2 ||

 

इस मंत्र का वो इस्तेमाल करें जिनका पति किसी और औरत के चक्कर में है और वो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और प्यार भी नहीं करता | इस मन्त्र के प्रयोग से आप अपने पति का पीछा उस औरत से छुड़वा पायंगी और यह मन्त्र आपके पति के दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत जगा देगा ||

 

|| कैसे जीते लॉटरी – और बने एक रात में करोड़पति ||

 

|| मन्त्र ||

 

“ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय ह्रीं सहस्त्र-किरणाय ऐं अतुल-बल-पराक्रमाय नव-ग्रह-दश-दिक्-पाल-लक्ष्मी-देव-वाय, धर्म-कर्म-सहितायै ‘पति का नाम नाथय नाथय, मोहय मोहय, आकर्षय आकर्षय,दासानुदासं कुरु-कुरु, वश कुरु-कुरु स्वाहा।”

 

मन्त्र सिद्धि के लिए जरुरी सामग्री :-

 

(1) जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ||

 

(2) एक लाल झंडा ||

 

(3) सरसों का तेल ||

 

(4) सफ़ेद तिल ||

 

(5) थोड़ा सा गुड़ ||

 

(6) लाल कपडा ||

 

(6) चार निम्बू ||

 

if you want to get immediate solution of your problems then phone/wats app +91 95920 48369

 

मन्त्र को सिद्ध करने की विधि :-

 

(1) सबसे पहले लकड़ियों को आग लगा लें ||

 

(2) फिर बार 11 इस मन्त्र को पढे ||

 

(3) अब थोड़ा सा सरसों का तेल आग में डालें ||

 

(4) फिर इस मन्त्र को 121 बार पढे ||

 

(5) अब सफ़ेद तिल आग में डालें ||

 

(6) पेन के साथ चारों नीम्बुओं पर अपने पति का और अपना नाम लिख दें ||

 

(7) एक एक कर चारों निम्बू लाल कपडे के चारों कोनो में बांध दें ||

 

(8) अब कपडे में गुड़ रख दें ||

 

(9) आग बंद होने पर साडी रख इकठा करके कपडे में बांध दें ||

 

(10) कपडे को किसी सुनसान जगह पर दबा आएं ||

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

 

विधि करने के लिए कुछ जरुरी जानकारी :

 

(1)इस मन्त्र का प्रयोग केवल शुक्रवार को करें ||

 

(2) ये विधि सूर्यास्त के बाद ही करें ||

 

(3) अपने माहवारी के दिनों में इसका प्रयोग न करें ||

 

(4) कभी भी विधि के बारे में अपने पति से कोई बात न करें ||

 

|| मन्त्र-3 ||

 

यह मन्त्र उनके लिए है जिनका पति शराब पिता है और बीवी बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचता | अगर आप अपने पति की शराब जैसी बुरी आदत छुड़वाना चाहती है तो आप इस मन्त्र का प्रयोग करें ||

 

|| मन्त्र ||

 

“ऐं पिन्स्थां कलीं काम-पिशाचिनी शिघ्रं ‘अमुक’ ग्राह्य ग्राह्य, कामेन मम रुपेण वश्वैः विदारय विदारय, द्रावय द्रावय, प्रेम-पाशे बन्धय बन्धय, ॐ श्रीं फट्।”

 

इस विधि के साथ करना है इस मन्त्र का प्रयोग :

 

विधि के लिए जरुरी सामग्री :

 

(1) एक मिट्टी की हांड़ी ||

 

(2) शमशानघाट की राख ||

 

(3) आपके पति का इस्तेमाल किया हुआ कोई भी कपडा ||

 

(4) एक शराब की बोतल ||

 

(5) तीन लौंग ||

 

(6) अग्गरबत्तियां ||

 

(7) एक सुपारी ||

 

(8) लाल कपडा ||

 

|| जानिए कैसे करते हैं चाय पिला कर वशीकरण जानने के लिए क्लिक करें यहाँ ||

 

कैसे करनी है विधि :-

 

(1) सबसे पहले तीन लौंग हांड़ी में डाल दीजिये ||

 

(2) उसमे अपने पति का इस्तेमाल किया हुआ कपडा डाल दें ||

 

(3) अब उसमें शराब की बोतल खोलकर डाल दें ||

 

(4) फिर शमशानघाट की मिट्टी डाल दें ||

 

(5) अब सुपारी को अपने हाथ में लेकर इस मन्त्र को 108 बार जाप करें ||

 

(6) फिर घड़े को शमशानघाट में छोड़ आएं ||

 

विधि को करने के किये जरुरी बातें :-

 

(1) इस विधि को शनिवार को सूर्यास्त के बाद करें ||

 

(2) अपने माहवारी के दिनों में इस विधि को न करें ||

 

(3) आप अपने पति के कपडे की जगह उसका फोटो या उसके कुछ बाल भी राख सकती हैं ||

 

(4) जब हांड़ी को शमशान में छोडें तो पीछे मुड़कर कर न देखें ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

mohini vashikaran mantra

|| नोट – इस मंत्र का इस्तेमाल करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ ले क्योंकि इस मंत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ||

 

|| मोहिनी मंत्र के इस्तेमाल से आप किसी भी कठोर से कठोर दिल वाले इंसान के मन में आपके लिए ऐसा प्यार और मोह जगा सकते है की वो आपके बिना रह नहीं पायेगा . जब जब वो इंसान आपको देखेगा या आपकी आवाज सुनेगा वो आपकी तरफ ही आकर्षित हो जायेगा और खुद आपको बोलेगा की में आप को प्यार करता हूँ ||

 

मोहिनी वशीकरण मंत्र

 

भगवन विष्णु जी ने असुरों से अमृत वापिस लाने के लिए एक बहुत रूपवान स्त्री का रूप धरा था उस रूप को मोहिनी कहा जाता है || विष्णु जी के उस रूप को मोहिनी इस लिए कहा जाता है क्योंकि भगवन शिव भी वो रूप देखकर मोहित हो गए थे || मोहिनी वशीकरण मंत्र बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह मंत्र किसी भी इंसान को बहुत जल्द आकर्षित करता है ||

 

|| जानिए कैसे करते हैं चाय पिला कर वशीकरण जानने के लिए क्लिक करें यहाँ ||

 

मोहिनी वशीकरण मंत्र के लिए जरुरी सामान :-

 

(1) तीन छोटी इलाइची ||

 

(2) एक घी का दिया ||

 

(3) दो लाल गुलाब के फूल ||

 

|| गोमती चक्र के 10 चमत्कारी रहस्य जो कर देगें आपकी हर इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

(4) केसर ||

 

(5) सफ़ेद रंग का रुमाल ||

 

(6) विष्णु जी का चित्र ||

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी विडियो देखना चाहते है की कैसा असली दुनिया में होता है वशीकरण – तो क्लिक करे यहाँ ||

 

|| मंत्र ||

 

|| ॐ मोहिनी देवी वज्र श्वर काम मालिनी मां प्रीयंतां आकर्षय आकर्षय स्वः ||

 

मोहिनी वशीकरण मंत्र की विधि :-

 

(1) पहले लकड़ी की चौकी पर भगवन विष्णु जी का चित्र राख दें ||

 

(2) अब उनके सामने फूल चढ़ाएं ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

(3) फिर उनको केसर का तिलक लगाएं ||

 

(4) सफ़ेद रुमाल में तीन छोटी इलाइची लपेटकर चित्र के सामने रख दें ||

 

(5) अब घी का दीपक जलाकर राख दें ||

 

|| अगर आप निचे दिए हुए किसी एक शहर में रहते है और वही पे वशीकरण करना चाहते है या अपने शहर में ही वशीकरण करवाना चाहते है तो निचे दिए गए शहरों के नाम पर क्लिक करें ||

 

                  

 

(6) फिर नीचे दिए गए मंत्र को 131 बार पढे ||

 

(7) अब रुमाल में राखी इलाइचीयों के ऊपर फूंक मार दें ||

 

|| क्या आप पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते है तो ये मंतर कर देगा आपकी इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

(8) इस विधि को अपने लगातर 7 दिनों तक करना है ||

 

(9) उसके बाद एलैचियों को पीसकर पाउडर बना लें ||

 

(10) इस पाउडर को किसी खाने वाली चीज़ में मिला लें ||

 

(11) जिस भी इंसान को आपने अपने वश में करना है उसे खिला दीजिये ||

 

|| तो दोस्तों देखते है कैसे होता है वशीकरण और कैसे आप किसी को भी अपने लिए दीवाना बना सकते हो ||

 

विधि करने के लिए कुछ सावधानियां :-

 

(1) यह विधि मंगलवार के दिन शुरू करें ||

 

(2) विधि को लगातार सात दिन करें ||

 

(3) रुमाल में लपेटकर इलाइचियों को विष्णु जी के चित्र के सामने ही पड़ी रहने दें ||

 

(4) इलाइचियों को किसी मीठी चीज़ में ही मिलाकर दें ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

Pandit Rk Shastri - Authentic and Accurate Horoscopes and predictions

kaamdev vashikaran mantra

कामदेव वशीकरण मंत्र एक ऐसा अचूक वशीकरण मंत्र है जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी स्त्री / पुरष को आप के साथ काम क्रिया के लिए दीवाना कर सकते है और खास बात यह है की जिस पर भी आप यह इस्तेमाल करेंगे वह आप को खुद काम क्रिया के लिए बोलेगे न की आपको जाना पड़ेगा या उनको इसके लिए कहना पड़ेगा ||

 

|| नोट : इस मंत्र के इस्तेमाल की विधि कृप्या धयान से पढ़ ले , अगर कुछ गलत हुआ तो सामने वाला इंसान पागल भी हो सकता है ||

 

कामदेव वशीकरण मंत्र

 

कामदेव प्यार और सम्भोग के देवता है और कामदेव मंत्र किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने प्यार में दीवाना बनाने के लिए या किसी को भी सम्भोग के लिए आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ||

 

|| क्या आप पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते है तो ये मंतर कर देगा आपकी इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

|| मंत्र ||

 

शाकाल सहद्रश शमष ||
लेई वन्हें धुन्न जनमदर्शन उत्कण्ठितं कुरु कुरु ||
दक्ष दक्षु धार कुसुम वाणें हैं हैं स्वाहा ||

 

|| अगर आप निचे दिए हुए किसी एक शहर में रहते है और वही पे वशीकरण करना चाहते है या अपने शहर में ही वशीकरण करवाना चाहते है तो निचे दिए गए शहरों के नाम पर क्लिक करें ||

 

                  

 

कामदेव वशीकरण के लिए सामग्री :-

 

(1) एक लाल मोबत्ती ||

 

(2) दो पीपल के पेड़ के पत्ते ||

 

(3) कुमकुम ||

 

(4) चन्दन पाउडर ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स मे कमेंट करें ||

 

(5) थोड़ा सा गंगाजल ||

 

(6) लाल रंग का धागा ||

 

(7) लाल कपडा ||

 

(8) एक शहद की बोतल ||

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी विडियो देखना चाहते है की कैसे असली दुनिया में होता है वशीकरण – तो क्लिक करे यहाँ ||

 

कामदेव वशीकरण करने का तरीका :-

 

(1) कुमकुम, चन्दन पाउडर और गंगाजल को मिला लें ||

 

(2) फिर अपने दाएं हाथ की ऊँगली इस मिक्सचर के साथ एक पत्ते पर अपना नाम लिखें और दूसरे पर उस इंसान का जिसको अपने वश में करना है ||

 

|| गोमती चक्र के 10 चमत्कारी रहस्य जो कर देगें आपकी हर इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

(3) अब दोनों को एक साथ गोल कर दें ||

 

(4) फिर उनके ऊपर कला धागा बांध दें ||

 

(5) अब पत्तो को शहद वाली बोतल में डाल दें ||

 

(6) अब बोतल के साथ लाल मोमबत्ती रखकर जला दें ||

 

(7) फिर नीचे दिए गए मंत्र को 1001 बार पढे ||

 

|| जानिए कैसे करते हैं चाय पिला कर वशीकरण जानने के लिए क्लिक करें यहाँ ||

 

|| मंत्र ||

 

शाकाल सहद्रश शमष ||
लेई वन्हें धुन्न जनमदर्शन उत्कण्ठितं कुरु कुरु ||
दक्ष दक्षु धार कुसुम वाणें हैं हैं स्वाहा ||

 

(8) फिर बोतल के ऊपर फूंक मार दें ||

 

(9) अब बोतल को लाल कपडे में लपेट लें ||

 

(10) बोतल को कहीं चलते हुए पाने में फेंक दें ||

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

 

विधि करने के लिए सावधानियां :-

 

(1) इस विधि को शुक्रवार की रात को ही करना है ||

 

(2) मन्त्रों का उच्चारण सही ढंग से करें ||

 

(3) लड़कियां अपनी माहवारी के दिनों में इसका प्रयोग न करें ||

 

(4) बोतल नयी ही इस्तेमाल करें ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंट करें ||

 

Vashikaran Mantra

वशीकरण मन्त्र

 

वशीकरण मंत्र का अर्थ होता है किसी को अपने वश में करने का मंत्र || यह बात बिलकुल सत्य है की वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान, जानवर या कोई भी जीवित वस्तु को अपने वश में कर उससे अपने मन मुताबिक काम करवा सकते है ||

 

वशीकरण करने के लिए बहुत सी मंत्र पौराणिक वेदों शास्त्रो में पाए जाते है हम आपको सबसे शक्तिशाली और असरदार मंत्र बताने जा रहे हैं || यह सब मंत्र वैदिक विधियां के द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं ||

 

|| नोट – इस मंत्र का इस्तेमाल करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ ले क्योंकि इस मंत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ||

 

स्त्री वशीकरण मन्त्र

 

स्त्री वशीकरण मन्त्र एक ऐसा उपयोगी मन्त्र है जिससे आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं ||इस के इस्तेमाल से स्त्री खुद ही आपके पास आएगी और अपने प्यार का इजहार करेगी ||

 

अगर आप किसी लड़की या स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं मगर आप अपने दिल की बात उससे कह नहीं पा रहे तो इस मन्त्र के प्रयोग से आप उस स्त्री के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं और उसे अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं ||

 

यह मन्त्र तब भी बहुत उपयोगी है अगर आपकी प्रेमिका आपको किसी वजह से छोड़ कर चली गयी है या आप से नाराज़ है तो इसे इस्तेमाल करके आप उसके दिल से सारा गिला शिकवा निकल कर फिर से अपना खोया प्यार वापिस पा सकते हैं ||

 

|| मंत्र ||

 

“ओम नमोह अघोर ह्रीम अघोर हूँ घोर घोरतरे सर्वे सर्वे |
(स्त्री का नाम) रुपये ह: ए ह्रीम कलीम चामुण्डाये विच्च विच्च ||
नवाक्षर चंडीमंत्रें निमंत्रए त्वच बलिपूर्वकं ||”

 

|| कैसे करे अपने प्यार पर काला जादू ||

 

स्त्री वशीकरण मन्त्र प्रयोग करने की विधि :-

 

विधि के लिए सामान की आवश्यकता :-

 

(1) एक मिटटी का छोटा घड़ा ||

 

(2) उस स्त्री के पैरों की मिट्टी ||

 

(3) शमशानघाट की राख ||

 

(4) कुछ जलाने के लिए लकड़ियां ||

 

(5) सरसों का तेल ||

 

(6) कुछ अगरबत्तियां और धुप ||

 

(7) एक सफ़ेद कागज़ ||

 

(8) लाल पेन ||

 

(9) एक निम्बू ||

 

(10) एक मुठी चावल ||

 

|| दुनिया के 8 सबसे खतरनाक और असरदार शाबर मंत्र जो कर देंगे आपकी हर इच्छा पूरी जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

स्त्री वशीकरण करने का तरीका :-

 

(1) किसी सुनसान जगह पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं ||

 

(2) पेन से कागज़ पर अपना और उस स्त्री का पूरा नाम लिख दें ||

 

(3) कागज़ को पांच बार फोल्ड करें ||

 

(4) अब कागज़ को मिट्टी के घड़े में डाल दें ||

 

(5) अब घड़े में शमशान की राख डाल दें ||

 

(6) अब निम्बू को दो भागों में काट लें||

 

(7) दोनों भागो पर उस स्त्री के पैरो की मिटी लगा दें ||

 

(8) मिट्टी अंदर की तरफ लगनी है ||

 

(9) अब घड़े को रख दें और उसके सामने लकड़ियों से आग जला लें||

 

(10) अब अपने दाएं हाथ में चावल ले लें ||

 

(11) अब ऊपर दिए गए मन्त्र को 121 बार पढे ||

 

(12) फिर आग के इर्द गिर्द सात चक्र लगाएं ||

 

(13) अब चावलों को घड़े में डाल दें ||

 

(14) घड़े को लाल कपडे में लपेटकर शमशानघाट में छोड़ आएं ||

 

(15) अगले दिन जब आप उस स्त्री के सामने जाएंगे तो उसके हाव भाव देखकर आपको पता चल जायेगा की वो अब आपके वश में हो गयी है ||

 

|| जानिए कैसे करते हैं चाय पिला कर वशीकरण जानने के लिए क्लिक करें यहाँ ||

 

ध्यान देने योग्ये जरुरी बातें :-

 

(1) यह विधि केवल लड़के ही इस्तेमाल कर सकते हैं ||

 

(2) आप कभी भी विधि के बारे में उस लड़की से कुछ न कहें ||

 

|| कैसे करे हर स्त्री को आप के साथ काम क्रिया के लिए मजबूर -जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

(3) घड़े को उसी वक़्त शमशान में छोड़ आएं अपने पास मत रखें ||

 

(4) इस विधि को शनिवार को सूर्यास्त के बाद ही करें ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

|| अगर आप निचे दिए हुए किसी एक शहर में रहते है और वही पे वशीकरण करना चाहते है या अपने शहर में ही वशीकरण करवाना चाहते है तो निचे दिए गए शहरों के नाम पर क्लिक करें ||

 

                  

 

पुरुष वशीकरण मन्त्र

 

यदि किसी स्त्री के साथ प्यार में धोख़ा हो गया है या उसका प्रेमी उसे छोड़ के चला गया है तो वो इस मंतर का इस्तेमाल जरूर करे

 

यह विधि उन लड़कियों के लिए है जो किसी लड़के को बहुत पसंद करती है और वो उस लड़के को अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहती है || और यह मन्त्र वो महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती है जिनका पति उनकी बात नहीं मानता और वो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं ||

 

|| कैसे करे अपने पति को अपने वश में सिर्फ एक छोटे से उपाय से जानने के लिए – क्लिक करे यहाँ ||

 

पुरुष वशीकरण करने के लिए जरुरी सामग्री :-

 

(1) उस पुरुष की फोटो जिसे आप वश में करना चाहती है ||

 

(2) दो सफ़ेद मोमबत्तियां ||

 

(3) थोड़ा सा नमक ||

 

(4) पांच काली मिर्च ||

 

(5) एक आटे से बना गुड्डा ||

 

(6) कुछ जलाने के लिए लकड़ियां ||

 

(7) लाल कपडा ||

 

(8) पांच सुइयां ||

 

विधि करने का तरीका :-

 

(1) सबसे पहले फोटो को अपने सामने रखें ||

 

(2) अब थोड़ा सा नमक लें ||

 

(3) नमक से फोटो के ऊपर अपना पूरा नाम लिखें ||

 

(4) अब उसके सामने लकड़ियों से आग जला लें ||

 

(5) आग में पांच काली मिर्चो को एक एक कर चूमकर आग में डाल दें ||

 

(6) अब आटे के बने गुड्डे को आग में डाल दें ||

 

(7) थोड़ी देर बाद आटे के गुड्डे को आग से निकल लें ||

 

(8) गुड्डे को लाल कपडे पर राख दें ||

 

(8) फिर गुड्डे में एक एक करके पांच सुइयां चुभा दें ||

 

(9) अब नीचे दिए गए मन्त्र को 1008 बार जाप करें ||

 

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

 

|| मंत्र ||

 

“ॐ र्हीं क्लीं कलिकुंड स्वामिनी अमृत वक्र (पुरुष के नाम) जूम्भय मोहय स्वाहा …।।
अगर कोई भगवती साधक हो उसके लिए यहाँ मंत्र अधिक उपर्युक्त है ..।।

 

(10) फिर गुड्डे पर फूंक मार दें ||

 

(11) अब फोटो के ऊपर से नमक और काली मिर्चे गुड्डे के ऊपर डाल दें ||

 

(12) फिर गुड्डे को लाल कपडे में बाँध लें ||

 

(13) गुड्डे को किसी सुनसान जगह पर जाकर पेड़ के नीचे दबा दें ||

 

(14) फोटो को उस रात अपने तकिये के नीचे रखकर सोएं ||

 

अब जब भी आप उस इंसान से मिलेंगी तो वो खुद आपसे अपने प्यार का इज़हार करेगा और वो आपकी हर बात मानेगा आप उसे जो भी करने को कहेंगी वो वैसा ही करेगा |

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

विधि करने के लिए जरुरी जानकारी :-

 

(1) यह विधि आप अपनी माहवारी के दिनों में न करें ||

 

(2) इस विधि को केवल बुधवार के दिन ही करें ||

 

(3) एक ही इंसान पर यह विधि दो बार न करें ||

 

(4) गुड्डे को थोड़ी देर ही आग में रखना है जलाना नहीं है ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

दुश्मन वशीकरण मंत्र

 

दुश्मन वशीकरण बहुत प्रभावशाली विधि है जिससे आप अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते है और दुश्मनी ख़तम कर सकते हैं || अगर कोई इंसान आपके लिए अपने दिल में गलत भावना रखे हुए है और वो कभी न कभी आपका नुकसान करता रहता है या आपके कामो में अड़चने पैदा करता है तो आप दुश्मन वशीकरण मंत्र से उस इंसान पर काबू पा सकते है और फिर उसको अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं ||

 

|| कैसे बने वशीकरण की शक्तियों के बेताज बादशाह और करे हर किसी को अपने वश में ||

 

दुश्मन वशीकरण के लिए जरूररी चीज़ें :-

 

(1) सात लाल मिरचें ||

 

(2) एक कपडे का गुड्डा ||

 

(3) काला कपडा ||

 

(4) सात कीलें ||

 

(5) एक निम्बू ||

 

(6) जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ||

 

(7) एक मिट्टी की हांड़ी ||

 

(8) शमशानघाट की भस्म ||

 

(9) काला धागा ||

 

(10) सफ़ेद कागज़ ||

 

(11) काला पेन ||

 

|| वशीकरण से जुड़ी कोई भी विडियो देखने के लिए – क्लिक करे यहाँ ||

 

|| मंत्र ||

 

““ओम पुराव कॉपी मुखाय पंचमुखी हानुमांते ताम ताम ताम ताम ताम साकाल शत्रु सांहारणाय स्वाहा”

 

दुश्मन वशीकरण मंत्र करने की विधि:-

 

(1) सबसे पहले कागज़ को सात बराबर हिस्सों में फाड् लो ||

 

(2) फिर पेन के साथ सातों कागज़ के टुकड़ों पर अपने दुश्मन का नाम लिखें ||

 

(3) फिर सातों कागजों में एक एक लाल मिर्च रखकर लपेट दें ||

 

(4) सातों को काले धागे से बांध दें ||

 

(5) अब काला कपडा बिछा कर उसके ऊपर गुड्डा रख दें ||

 

(6) उसके सामने लकड़ियों से आग जला लें ||

 

(7) अब नीचे दिए गए मंत्र को 21 पढ़ कर एक कागज़ में लपेटी हुई मिर्च को आग में फीनक दें और एक कील गुड्डे में चुभ दें ||

 

(8) आपने सात मर्तबा 21 बार मंत्र पढ़ना और सातों कागज़ में लपेटी हुई मिर्चो को एक एक कर आग में फेंकना है ||

 

(9) और साथ ही सातों कीलों को एक एक कर गुड्डे में चुभानी हैं ||

 

(10) अब आग भुजने पर सारी राख इकठी करके मिटटी की हांड़ी में डाल दें ||

 

(11) फिर हांड़ी में निम्बू दाल दें ||

 

(12) अब गुड्डे को हांड़ी में डाल दें ||

 

(13) और शमशानघाट की भसम भी हांड़ी में डाल दें ||

 

(14) काले कपडे से हांड़ी का मुंह बांध दें ||

 

(15) हांड़ी को शमशानघाट में जाकर दबा आएं ||

 

विधि को करने के लिए कुछ सावधानियां :-

 

(1) विधि के लिए पुराणी हांड़ी का इस्तेमाल न करें ||

 

(2) इस विधि को केवल वीरवार की रात को ही करें ||

 

(3) विधि के बारे में किसी से कुछ न कहें ||

 

(4) विधि करते समय अपने पास कोई लोहे की चीज़ जरूर रखें ||

 

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

 

Shabar mantra

क्या है शाबर मंत्र और कैसे यह काम करते है (What is Shabar Mantra and How does they work? )

शाबर मंत्रो को कार्य करने के लिए उनका सिद्ध होना आवश्यक है || आज हम आपको बताने जा रहे है सबसे खतरनाक, असरदार शाबर मन्त्र और उन्हें कैसे सिद्ध करे ताकि वो आपको मन माफिक नतीजा दे सके ||

Shabar Mantra (शाबर मन्त्र ) – वेद और ग्रंथों के मुताबिक तंत्र और मन्त्र शास्त्र भगवान् शिव की देन है और शाबर मन्त्र उसी शास्त्र पर आधारित हैं || मगर जो आज के समय में शाबर मन्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं वो असली शाबर मंत्रो का विकसित रूप हैं, जो की एक परम ज्ञानी महात्मा श्री गोरक्षनाथ जी ( Guru GorakNath JI) जो की नाथ पंथ से हैं, ने किया था ||

शाबर मंत्रो में जो शब्द इस्तेमाल किये गए हैं वो हमारी रोज़ की भाषा में इस्तेमाल में आने वाले ही शब्द है || शाबर मन्त्र का उचारण बहुत आसान होता है और यह मन्त्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और यह बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं || इनमे से कुछ मंत्रो का मतलब स्पष्ट होता है और कुछ मंत्रो का कोई मतलब ही नहीं होता ||

जब इन मन्त्रों का उचारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियां निकलती है जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती है और उन् शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है || शाबर मंत्रो को कोई भी इंसान बदल नहीं सकता अगर वो बदलता है तो यह मन्त्र काम नहीं करते ||

|| नोट – नीचे दिए गए मंत्रो के इस्तेमाल करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ ले क्योंकि इस मंत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ||

शाबर मंत्रो के विभिन्न प्रकार :-

वैसे तो शाबर मंत्रो के बहुत से प्रकार हैं मगर हम आपको यहाँ कुछ मुख्य प्रकार बता रहे है :-

(1) वशीकरण शाबर मन्त्र (vashikaran Shabar Mantra)-

(2) हनुमान शाबर मन्त्र ( Hanuman Shabar Mantra)-

(3) मच्छिंद्रनाथ मंत्र सिद्ध शाबर मन्त्र( Machindarnath Sidh Shabar Mantra)-

(4) गोरखनाथ सिद्ध शाबर मन्त्र ( Guru Goraknath Sidh Shabar Mantra)-

(5) लक्ष्मी शाबर मन्त्र ( Lakshmi Shabar Mantra)-

(6) दिवाली शाबर मन्त्र ( Diwali Shabar Mantra)-

(7) मुस्लिम शाबर मन्त्र ( Muslim Shabar Mantra)-

(8) सौन्दर्य शाबर मन्त्र (Beauty Shabar Mantra)-

|| कैसे बने वशीकरण की शक्तियों के बेताज बादशाह और करे चाहे जिसे अपने वश में ||

किस लिए इस्तेमाल किये जाते हैं शाबर मन्त्र  (Why and How Shabar Mantra are used ?)

शाबर मन्त्रों की शक्ति प्राचीन समय से इस्तेमाल की जा रही है उस समय में कई तरह की भीषण बीमारियां ठीक करने के लिए और जीवन में आये दुखों से छुटकारा पाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था फिर समय के साथ ज्योतिष एक्सपर्ट्स ने इनकी खोज कई और कामो के लिए कि जो कि हम नीचे आपको बताने जा रहे है ||

नीचे दिए गए कुछ मुख्य शाबर मंत्रो के इस्तेमाल  ( Application and Importance of Shabar Mantra ):-

(1) किसी भी इंसान को अपने वश में करने के लिए ||

(2) किसी भी इंसान को मोहित करने के लिए ||

(3) अपना खोया प्यार वापिस पाने के लिए ||

(4) पति पति में अनबन दूर करने के लिए ||

(5) अगर शादी नहीं हो रही तो शादी करने के लिए ||

(6) भाग्यशाली बनने के लिए ||

(7) बिज़नेस में मुनाफा कमाने के लिए ||

(8) बुरी नज़र और आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए ||

वशीकरण शाबर मंत्र ( Vashikaran shabar Mantra ) :

वशीकरण शाबर मंत्र( Vashikaran Shabar Mantra) किसी भी इंसान को अपने वश में करने के लिए किया जाता है आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर उससे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करवा सकते हैं ||

किसके लिए किया जाता है वशीकरण शाबर मंत्र का उपयोग ( Why Vashikaran Shabar Mantra is used ?)

वशीकरण शाबर मंत्र ( Vashikaran Shabar Mantra) से आप अपना खोया प्यार वापिस पा सकते हैं और अगर आप किसी को चाहते हैं मगर आप अपने दिल की बात उस इंसान को बताने में असमर्थ हैं तो इस मंत्र के इस्तेमाल से आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं|

अगर कोई इंसान आपका कोई जरुरी काम करने में आनाकानी कर रहा है और आपके पास अपना काम करवाने का कोई और रास्ता नहीं है तो आप इस मंत्र से उसको अपना काम करवाने के लिए विवश कर सकते है || इस मन्त्र के इस्तेमाल से प्यार मोहब्बत से जुडी कोई भी समस्या को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है ||

वशीकरण शाबर मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने की विधि ( How to use Vashikaran Shabar Mantra ) :-

|| Vashikaran Shabar Mantra ||

“बारा राखौ, बरैनी, मूँह म राखौं कालिका।| चण्डी म राखौं मोहिनी, भुजा म राखौं जोहनी।| आगू म राखौं सिलेमान, पाछे म राखौं जमादार।|| जाँघे म राखौं लोहा के झार, पिण्डरी म राखौं सोखन वीर।|| उल्टन काया, पुल्टन वीर, हाँक देत हनुमन्ता छुटे।|| राजा राम के परे दोहाई, हनुमान के पीड़ा चौकी।| कीर करे बीट बिरा करे, मोहिनी-जोहिनी सातों बहिनी।|| मोह देबे जोह देबे, चलत म परिहारिन मोहों।| मोहों बन के हाथी, बत्तीस मन्दिर के दरबार मोहों।-अब एक मुठ्ठी में चावल भरकर आग में डालें ||”

विधि के लिए जरुरी सामग्री ( Materails Required for Vashikaran Shabar Mantra):-

(1) कुछ जलाने के लिए लकड़ियां ||

(2) सात लाल मिर्च ||

(3) एक मुठी चावल ||

(4) पाँच लौंग ||

(5) गुग्गल की धुप ||

(6) कुछ अगरबत्तियां ||

(7) एक सुपारी ||

(8) जल ||

(9) लाल कपडा ||

|| कैसे करे अपने पति को अपने वश में सिर्फ एक छोटे से उपाय से जानने के लिए – क्लिक करे यहाँ ||

विधि करने का तरीका ( How to do Vashikaran Shabar Mantra ?)

(1) सबसे पहले किसी साफ़ जगह पर थोड़ा जल छिडक लें ||

(2) फिर बैठकर अपने सामने लकड़ियों से आग जला लें ||

(3) अब लाल कपडे में पांच लौंग और एक सुपारी लपेट कर सामने रख दें ||

(4) फिर उसके सामने अगरबत्तियां जला लें ||

(5) एक एक कर सात मिर्चो की आग में आहुति डालें ||

(6) अब नीचे दिए गए वशीकरण शाबर मन्त्र को 108 बार जाप करें ||

(7) उसी लाल कपडे में लपेट कर रखी हुई सुपारी और लौंग को अपने सामने रखकर सात शुक्रवार यह विधि करनी है ||

(8) इस विधि के पूरा होने से आप मन्त्र सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ||

विधि को करने के लिए सावधानियां ( What are the Negative effects of Vashikaran Shabar Mantra )- 

(1) इस विधि के लिए एक ही जगह का चयन करें ||

(2) मंत्रो का उचारण सही ढंग से करें ||

(3) विधि करने वाले दिनों में मांस और मदिरा का प्रयोग न करें ||

(4) अपनी सिद्धि का प्रयोग करते समय लाल कपडे में लपेटी सुपारी और लौंग आपके साथ रखना आवश्यक है ||

कैसे पता करें की जिसको वश में करना है वो वश में हो गया की नहीं ( How to find whether Vashikaran has worked or not) ?

जब आप उस इंसान के सामने जायेंगे और उसकी आँखों में देखेंगे तो वो इंसान अपना सारा काम छोड़कर आपकी तरफ ही ध्यान देगा और बाकि सब कुछ भूल जायेगा || अब आप उसको कुछ भी करने को कहेंगे तो वो आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा इससे आपको पता चल जायेगा की वो इंसान आपके वश में आ गया है ||

जानिये आपने अपनी सिद्धि का प्रयोग कैसे करना है ( How to use Vashikaran Shabar Mantra ) –

अपने जब भी किसी इंसान को अपने वश में करना है तो आपने पहले सुपारी और लौंग वाला लाल कपडा आपने हाथों में लेकर 21 बार मन्त्र का जाप करना है फिर आप जब जिस इंसान को अपने वश में करना चाहते हैं उसकी आँखों में देखेंगे तब वो आपके वश में हो जायेगा ||

किस किस को नहीं कर सकते हैं आप आपने वश में ( When Vashikaran doesn’t work ) ?

आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं मगर जो इंसान पहले से ही किसी के वश में उसपर इसका कोई असर नहीं होगा || या जो इंसान कोई भी मन्त्र सिद्धि पर्याप्त कर चूका है उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा ||

|| अगर आप वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या नई विधि सीखना चाहते है तो लाइक करे हमारे फेसबुक पेज को – क्लिक करे यहाँ ||

हनुमान शाबर मंत्र ( Hanuman Shabar Mantra ):

क्या होता है हनुमान वशीकरण शाबर मंत्र ( What is Hanuman Shabar Mantra )??

हनुमान शाबर मन्त्र ( Hanuman Shabar Mantra )बहुत उपयोगी मन्त्र है जो की इस्तेमाल किया जाता है बुरी नज़र, बुरी आत्माओं , काला जादू और दुश्मनो से बचाव के लिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए || इस मन्त्र से आप किसी भी इंसान के ऊपर से यह सभी बुरी चीज़ों का असर खत्म कर सकते हैं और अपने घर और परिवार को इन् चीज़ों से बचाकर रख सकते है ||

हनुमान शाबर मंत्र सिद्धि के लिए जरुरी सामग्री ( How to do Hanuman Vashikaran Shabar Mantra )

(1) भगवान हनुमान जी की प्रतिमा ||

(2) एक लाल झंडा ||

(3) केसर ||

(4) गंगाजल ||

(5) गेंदे के कुछ फूल ||

(6) कुछ मिठाई ||

(6) अगरबत्तियां ||

(7) लाल धागा ||

(8) लाल कपडा ||

 ।। कैसे करे तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किसी को भी वश में करने के लिए –  जानने के लिए क्लिक करे यहां ।।

हनुमान शाबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि ( How to use Hanuman Shabar Mantra )-

(1) सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को गंगाजल से नहला लीजिये ||

(2) फिर उस प्रतिमा को लाल कपडे के ऊपर स्थापित कर दीजिये ||

(3) हनुमान जी के सामने फूल चढ़ाएं ||

(4) फिर कुछ अगरबत्तियां जला दें ||

(5) अब अपने सामने लाल झंडा लगा दें ||

(6) फिर अपने हाथ में लाल धागा पकड़कर नीचे दिए गए मन्त्र को 2100 बार जाप करें ||

|| Hanuman Shabar Mantra||

हनुमान जाग || किलकारी मार || तू हुंकारे राम काज सँवारे || ओढ़ सिंदूर सीता मैया का || तू प्रहरी राम द्वारे || मैं बुलाऊँ , तु अब आ ||| राम गीत तु गाता आ || नहीं आये तो हनुमाना || श्री राम जी ओर सीता मैया कि दुहाई || शब्द साँचा. पिंड कांचा || फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा |||

(7) अब लाल धागे में सात ग़ांठ लगा दें ||

(8) फिर धागे को अपने गले पर धारण कर लें ||

(9) अब 21 बार फिर मन्त्र जाप करें ||

(10) अब हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाएं ||

(11) लगातार 11 मंगलबार यह कार्य करने से आप हनुमान शाबर मन्त्र में परिपक हो जायेगे और कोई भी जादू – टोना, भुत – प्रेत , बुरा साया या आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ||

(12) एक बार सीधी हासिल करने के बाद आप किसी इंसान को बुरी आत्मा , नजर दोष, काले जादू से बचा सकते है या उसके ऊपर से इन चीजो के असर को खत्म कर सकते है ||

|| अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

मन्त्र सिद्धि के लिए ध्यान देने योग्य बातें (What are the Precautions while doing Hanuman Shabar Mantra )-

(1) इस विधि को बीच में छोड़ने कि भूल कभी न करे क्योंकि इसमें आप खुद को भगवान हनुमान के कदमो में अर्पण करते हो और एक भक्त के तोर पर उनसे मनोकामना करते हो ||

(2) आपको ब्रमचर्य का पालन करना है ||

(3) इस विधि को केवल मंगलवार के दिन ही करें ||

(4) अपनी सिद्धि का उपयोग किसी गलत काम के लिए कभी न करें ||

(5) लाल धागे को गले से कभी न उतारें ||

(6) कई बार इंसान सीधी हासिल करने के बाद बुरी शक्तियों या आत्माओ से छेड़खानी करने लगता है या उन्हें काबू कर के गलत काम करने लग जाता है . आप यह सब कभी न करे अन्यथा कोई बुरी शक्ति या आत्मा आप पर कभी भी हावी हो सकती है ||

 ।। कैसे एक गीदड़ सिंघी कर सकती है आपकी सारी पूरी इच्छाएं –  जानने के लिए क्लिक करे यहां ।।

मच्छिंद्रनाथ मंत्र सिद्ध शाबर मन्त्र ( Machindarnath Sidh Shabar Mantra )- 

किसके लिए किया जाता है मच्छिंद्रनाथ मंत्रसिद्ध शाबर मन्त्र का इस्तेमाल ( For what Machindarnath sidh Shabar Mantra is used ?)

सिद्ध शाबर मन्त्र (Machindarnath Sidh Shabar Mantra)का उपयोग पारिवारिक सुख केलिए किया जाता है और बिज़नेस और ज़िन्दगी में तरक्की पाने के लिए भी यह मन्त्र बहुत प्रभावशाली है || या फिर अगर आप कोई कोर्ट कचहरी का मामला जीतना चाहते हैं तो आप यह मन्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं ||

सिद्ध शाबर मन्त्र में सिद्धि पाने की विधि करने के लिए जरुरी सामान ( What are the Materials Required for Sidh Shabar Mantra )-

(1) माँ काली का मूर्ति ||

(2) लाल कपडा ||

(3) कलश ||

(4) आटे से बना घी का दीपक ||

(5) मौली ||

(6) अगरबत्ती और धूप ||

(7) एक मुट्ठी कनक के दाने ||

(8) चन्दन ||

(9) एक नारियल ||

(10) कुछ फल और फूल ||

(11) एक चौकी ||

मच्छिंद्रनाथ मंत्रसिद्धि प्राप्त करने की पूरी विधि ( How to use Machindarnath Sidh Shabar Mantra ) –

(1) सबसे पहले चौकी पर और आस पास थोड़ा गंगाजल छिड़क लें ||

(2) फिर काली माँ की मूर्ति को लाल कपडा बिछाकर उसके ऊपर स्थापित कर दें ||

(3) अब मूर्ति के आगे थाली में फल और फूल रख दें ||

(4) अब कलश में शुद्ध जल भरकर उसके ऊपर नारियल रख दें ||

(5) कलश को मूर्ति के आगे रख दें ||

(6) मौली को मूर्ति के चरणों में रख दें ||

(7) अब मूर्ति के आगे धूप और अगरबत्तियां जला दें ||

(8) अब चन्दन से पहले माँ का तिलक करें ||

(9) फिर नीचे दिए गए मन्त्र का 1000 बार जाप करें ||

|| मच्छिंद्रनाथ मंत्र ||

“ओम नमोह काली भैरव निशि राति काल आया आधा ||
राति चलती क़तर बंधे तू बावन बार पर नारी से राखे ||
गिर मन पकरि वाको लावत सोवत को जगाये लावे ||
बैठी को उठाये लावे फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ||”

(10) अब चन्दन से अपने माथे पर तिलक करें ||

(11) इस विधि को लगातार 14 वीरवार करने से आप मन्त्र सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ||

(12) 7 वे वीरवार से आप अपने पारिवारिक और कारोबारी जिंदगी में सकूं महसूस करना शुरू कर देंगे ||

(13) और अगर आप किसी कोर्ट केस में फसे हो तो आप उसमे से निस्चय ही विजय हासिल कर के निकलोगे ||

|| कैसे होता है कामाख्या सिन्दूर का इस्तेमाल किसी भी पराई स्त्री को वश में करने के लिए – जानने के लिए क्लिक करे यहां ||

विधि को करने के किये जरुरी बातें ( Things to Keep in Mind while performing Sidh Shabar Mantra )

(1) यह विधि हर वीरवार सूर्यास्त के बाद ही करें ||

(2) विधि के समय केवल काले वस्त्र ही पहने ||

(3) 14 वीरवार पूरे होने पर भी आप हर वीरवार माँ काली के मंदिर में जाकर चन्दन का तिलक जरूर लगाते रहे||

(4) अपनी सिद्धि का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न करें ||

गोरखनाथ सिद्ध शाबर मन्त्र – ( Guru Goraknath Shabar Mantra )

किसके लिए उपयोगी है गोरखनाथ शाबर मन्त्र  ( Where is Guru Gorakhnath Shabar Mantar used )?

यह मन्त्र ( Guru Gorakhnath Sidh Shabar Mantra )उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी में देरी हो रही है वो इस मन्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी शादी हो जाएगी || जिन लोगो की शादीशुदा ज़िन्दगी में समस्याएं आ रही हैं और अगर तलाक तक नोबत आ गयी है तो आप यह मन्त्र इस्तेमाल करके अपनी सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं || यह मन्त्र बहुत प्रभावशाली है और बहुत जल्दी असर करता है ||

|| Guru Gorakhnath Shabar Mantra ||

म ह्रीम श्रीम गोम , गोरखनाथा विद्महे

सुन्या पुत्राय धीमाही तणो , गोऱाकासा निरांजणाह प्राकोडायाट

ॐ ह्रीम श्रीम गोम , हम फट स्वाहा

ॐ ह्रीम श्रीम गोम , गोराक्सा हम फाट स्वाहा

ॐ ह्रीम श्रीम गोम गोराक्सा , निरांजणात्मने हम फाट स्वाहा ”

गोरखनाथ सिद्ध शाबर मन्त्र के किये जरुरी सामान ( Materials Required for Sidh Gorakhnath Shabar Mantra )

(1) एक मिट्टी का छोटा घड़ा ||

(2) शमशानघाट की मिट्टी ||

(3) एक निम्बू ||

(4) एक तलवार ||

(5) काला कपडा ||

(6) लाल धोती ||

(7) चन्दन की लकड़ी का बुरादा ||

(8) जलाने के लिए लकड़ियां ||

(9) पांच छोटी इलाइची ||

(10) मिश्री ||

|| कौन से मंत्र से कर देते है अघोरी बाबा हर किसी भी परेशानी को दूर एक झटके में – जानने के लिए क्लिक करे यहां ||

विधि करने का पूरा तरीका :-

(1) वीरवार की आधी रात में किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं ||

(2) विधि आरम्भ करने से पहले लाल धोती धारण कर लें ||

(3) फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं ||

(4) अपने सामने लकड़ियों से आग जला लें ||

(5) अपने दायीं तरफ तलवार रख लें ||

(6) अब दिए गए मन्त्र को 1100 बार जाप करें ||

(7) अब पांच इलायची और मिश्री की आहुति दें ||

(8) मिट्टी के घड़े में निम्बू दाल दें ||

(9) अब घड़े में शमशान की राख डाल दें ||

(10) अब घड़े को अपने हाथ में पकड़कर दोबारा 21 बार मन्त्र का जाप करें ||

(11) फिर घड़े में चन्दन का बुरादा डाल दें ||

(12) घड़े को काले कपडे में लपेट लें ||

(13) अब घड़े को शमशान घाट में छोड़ आएं ||

इस विधि को करने के लिए कुछ जरुरी बातें ( Guru Gorakhnath Shabar Mantra Precautions )

(1) लाल धोती पहने बिना इस विधि को करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ||

(2) इस क्रिया को अकेले ही करें किसी को साथ न लेकर जाएं ||

(3) खंडित सामग्री का प्रयोग न करें ||

(4) किसी को भी विधि के बारे में न बताएं ||

|| कौन से मंत्र का इस्तेमाल करते थे देवता पुराने युग में किसी को भी मोहने के लिए- जानने के लिए क्लिक करे यहां ||

लक्ष्मी शाबर मंत्र ( Lakshmi Shabar Mantra )

क्या लाभ होता है लक्ष्मी शाबर मंत्र का ( Benefits of Lakshmi Shabar Mantra )

लक्ष्मी शाबर मन्त्र (Lakshmi Shabar Mantra) धन सम्पदा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है || और बिज़नस और कारोबार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए और नॉकरी में तरक्की पाने के लिए यह बहुत उपयोगी मन्त्र है || इस मंत्र के प्रयोग से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती ||

|| कैसे जीते लॉटरी – और बने एक रात में करोड़पति ||

लक्ष्मी शाबर मन्त्र की विधि के लिए आवश्यक सामग्री ( What are the Materials Required for Lakshmi Shabar Mantra) –

(1) माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ||

(2) लाल सिल्क का कपडा ||

(3) पांच मिट्टी के दीपक ||

(4) पांच रुईं से बानी बत्तियां ||

(5) शुद्ध देसी घी ||

(6) सिन्दूर ||

(7) कुछ ताज़ा फूल और फल ||

(8) अगरबत्तियां ||

(9) गंगाजल ||

विधि करने का पूरा तरीका ( Procedure of Lakshmi Shabar Mantra )

(1) सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर गंगाजल छिड़कें ||

(2) अब लाल कपडा बिछा दें ||

(3) उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दें ||

(4) अब उसके सामने कुछ फल और फूल रख दें ||

(5) फिर कुछ अगरबत्तियां जला लें ||

(6) अब मूर्ति के इर्द गिर्द पांच मिट्टी के दिए जला लें ||

(7) अब सिन्दूर से माँ लक्ष्मी का तिलक करें ||

(8) फिर नीचे दिए गए मन्त्र को 1108 बार जाप करें ||

(9) इस विधि को लगातार सात दिनों तक करने से आपको सिद्धि मिल जाएगी ||

|| Lakshmi Shabar Mantra ||

ओम विष्णु प्रिया लक्ष्मी, शिव प्रिया सती से प्रकट हुई।
कामाक्षा भगवती आदि शक्ति, युगल मुर्ति अपार,
दोंनो की प्रीती अमर, जानें संसार।
दुहाई कामाक्षा की। आय बढ़ा, व्वय घटा। दया कर माई।
ओम नमः विष्णु प्रियाय। ओम नमः शिव प्रियाय।
ओम नमः कामाक्षाय। ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं फट् स्वाहा॥

विधि को करने के लिए आवश्यक जानकारी ( How to use lakshmi Shabar Mantra ).

(1) इस विधि को मंगलवार को सूर्यौदय के समय शुरू करें ||

(2) विधि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें ||

(3) रोज नयी सामग्री का इस्तेमाल करें |||

(4) विधि को बीच में न छोडें ||

|| क्या आप पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते है तो ये मंतर कर देगा आपकी इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

दीवाली शाबर मन्त्र ( Diwali Shabar Mantra ):

किस लिए किया जाता है दीवाली शाबर मन्त्र का प्रयोग ( Where to use Diwali Shabar Mantra )

यह दीवाली (Diwali Shabar Mantra) के दिन इस्तेमाल करने वाला मन्त्र है और इस मन्त्र का इस्तेमाल पारिवारिक सुख के लिए और धन लाभ के लिए किया जाता है || इस मन्त्र से आप बिज़नस और नौकरी से सम्बंधित सभी प्रकार की समस्यायों को हल कर सकते है || इस मन्त्र की यह खासियत है की यह बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देता है ||

दीवाली शाबर मन्त्र के लिए जरुरी सामान ( What are the Materials Required for Diwali Shabar Mantra )

(1) एक केले का पत्ता ||

(2) लाल रंग का धागा ||

(3) शक्कर ||

(4) केसर ||

(5) चन्दन ||

(6) गंगालजल ||

(7) हल्दी ||

(8) पीपल के पेड़ की एक छोटी टहनी ||

(9) लाल कपडा ||

विधि करने का तरीका ( What is the procedure of Diwali Shabar Mantra )- 

(1) सबसे पहले केले के पत्ते को दोनों तरफ से काट लें ||

(2) फिर पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर पत्ते को धो लें ||

(3) फिर चन्दन, केसर, हल्दी और शक्कर को मिला लें ||

(4) फिर पीपल की टहनी के साथ दिया गया मन्त्र केले के पत्ते पर लिखें ||

|| क्या आप किसी को सिर्फ काम वासना के लिए वश में करना चाहते है तो – जानने के लिए क्लिक करे यहां ||

|| Diwali Shabar Mantra ||

ओम नम: काली कंकाली महाकाली मुख सुन्दर जिये व्याली चार बीर भैरों चौरासी बात तो पूजूं मानए मिठाई अब बोली कामी की दुहाई”

(5) अब केले के पत्ते को गोल गोल करके फोल्ड कर लें ||

(6) उसके ऊपर लाल धागा बांध दें ||

(7) अब पत्ते को हाथ में लेकर इसी मन्त्र को 1008 जाप करें ||

(8) अब केले के पत्ते को लाल कपडे में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा आएं ||

इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिए जरुरी बाते ( What are the Precautions to be followed for shabar mantra )-

(1) इस विधि को सिर्फ दीवाली के दिन सूर्यास्त के बाद करें ||

(2) केले का पत्ता हरा होना चाहिए ||

(3) मन्त्र का उचारण सही ढंग से करें ||

(4) अपनी सिद्धि का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए न करें ||

मुस्लिम शाबर मन्त्र ( Muslim Shabar Mantra )

मुस्लिम शाबर मंत्र क्यों किया जाता है ( Where is Muslim Shabar Mantra used ?)

मुस्लिम शाबर मंत्र ( Muslim Shabar Mantra) का उपयोग किसी भी लड़की या लड़के के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए किया जाता है और यह मंत्र अपना खोया प्यार पाने के लिए भी बहुत असरदार है || अगर पति पत्नी में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है तो वो इस मंत्र का इस्तेमाल करके सारी तरह की परेशानियां दूर कर सकते हैं ||

|| Muslim shabar Mantra||

” उलटी मार | |
पलटी मार ||
पछाड़ मार ||
धार मार ||
कब्ज़ा चढ़या ||
शीस खिलाय ||
शब्द साँचा ||
पिंड कांच ||
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ||
रिगार्ड्स,”

मुस्लिम शाबर मन्त्र के लिए सामान ( Materials required for Muslim Shabar Mantra)-

(1) हरे रंग के वस्त्र ||

(2) एक आटे का पुतला ||

(3) इत्र ||

(4) एक काजू ||

(5) एक बादाम ||

(6) एक किशमिश ||

(7) एक अखरोट ||

(8) एक मगज़ ||

(9) एक नया सफ़ेद रुमाल ||

|| गोमती चक्र के 10 चमत्कारी रहस्य जो कर देगें आपकी हर इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

मुस्लिम शाबर मन्त्र का तरीका ( How to Use Muslim Shabar Mantra ?)

(1) सबसे पहले नहाकर हरे रंग के वस्त्र पहन लें ||

(2) फिर किसी मज़ार पर जाकर पुतला रख दें ||

(3) उसके आगे रुमाल को बिछा लें ||

(4) रुमाल के ऊपर एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश, एक अखरोट और एक मगज़ रख दें ||

(5) अब नीचे दिए गए मन्त्र को 786 बार बोले ||

(6) अब रुमाल पर पड़ी चीज़ों पर फूंक मारें ||

(7) रुमाल में पड़ी चीज़ों को रुमाल में लपेटकर घर ले आएं ||

(8) पुतले को किसी चौराहे में छोड़ दे ||

(9) तीन दिन लगातार यह उपाय करना है आटे का पुतला रोज़ बदला जायेगा मगर रुमाल और चीज़ें वो ही रहेंगी ||

(10) तीसरे दिन उपाय खत्म होने पर रुमाल में पड़ी चीज़ों को खा लें ||

(11) यह उपाय करने से आपको मन्त्र की ताकत हासिल हो जाएगी ||

इस उपाय के लिए जरुरी जानकारी – (what are the Precautions to be followed for Muslim Shabar Mantra )-

(1) इस उपाय को जुम्मे के दिन शुरू करें ||

(2) हरे कपड़ो के इलावा और कोई रंग के कपडे न पहने ||

(3) ड्राई फ्रूट एक एक ही इस्तेमाल करें ||

(4) अपनी मुस्लिम मन्त्र सिद्धि का कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल न करें ||

सौंदर्य शाबर मंत्र ( Beauty Shabar Mantra ):

सौंदर्य शाबर मंत्र किस काम आता है ( Where and How to use Beauty Shabar Mantra)

यह मंत्र केवल लड़कियों के लिए है इसे लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती हैं || सौंदर्य शाबर मंत्र  ( Beauty Shabar Mantra ) से आप अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकती है और अगर आपका रंग सांवला है तो इस मंत्र से आप गोरा रंग भी पा सकती हैं || यह मंत्र बहुत असरदार है और इसके रिजल्ट की गारंटी होती है |

|| दुश्मन को ख़त्म करने का काला जादू जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

|| Beauty Shabar Mantra||

” ॐ सैम सौंदर्य सिद्धये स्वाहा ”

सौदर्य मंत्र के लिए आवश्यक सामग्री ( what are the materials required for beauty shabar mantra)

(1) आधा कटोरी दूध ||

(2) दो चमच बेसन ||

(3) आधा चमच हल्दी ||

(4) एक चमच गुलाब जल ||

(5) कुमकुम ||

सौंदर्य शाबर मन्त्र की विधि ( what is the procedure of Beauty Shabar Mantra )-

(1) सबसे पहले आधा कटोरी दूध में दो चमच बेसन डालें ||

(2) फिर उसको चमच के साथ अच्छी तरह मिला लो ||

(3) फिर उसमे आधा चमच हल्दी मिला दो ||

(4) उसके बाद उसमें गंगा जल मिला दो ||

(5) फिर कुमकुम डालकर अच्छी तरह मिलाएं ||

(6) फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगा लें ||

(7) अब नीचे दिए गए मन्त्र को 1108 बार पढे ||

(8) फिर अपना मुंह ताजे पानी के साथ धो लें ||

(9) इस उपाय को 21 दिनों तक लगातार करने से आप अपने चेहरे पर खुद फर्क देखेंगे ||

मंत्र इस्तेमाल करने के लिए सावधानियां ( What are the precautions for beauty shabar mantra )-

(1) इस मंत्र का प्रयोग अपनी माहवारी के दिनों में न करें ||

(2) इस मंत्र को बुधवार के दिन शुरू करें ||

(3) मंत्र लगातार 21 दिन पढ़ना है बीच में न छोड़े ||

(4) सूर्यास्त के बाद कभी इस मंत्र का प्रयोग न करें ||

|| अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है ||

वशीकरण स्पेशलिस्ट

वशीकरण स्पेशलिस्ट

 

।। नीचे दिए हुए तरीकों से आप वशीकरण की शक्तियां हासिल कर सकते हो और जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकते हो। नीचे दी गयी विधियां मुश्किल ज़रूर है पर सबसे असरदार और 100% कारगर है। कोई भी शक्ति हासिल करने से पहले उस विधि को पूरे तरीके से पढ़ ले और सब से ज़रूरी बात ध्यान रखे वशीकरण की शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल न करे ।।

 

वशीकरण स्पेशलिस्ट वह होता है जो किसी भी इंसान को जब मर्जी चाहे तब अपने वश में कर सकता है वो भी सामने वाले को बताये बिना और किसी को भनक भी नहीं लगती है की वह इंसान किसी के वश में है ||

 

1. कैसे कोई कहलाता है वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

2. कैसे कोई बनता है वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

3. कौन सी विद्याएं पाने से बना जाता है वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

4. कैसे वशीकरण स्पेशलिस्ट किसी भी इंसान पर कर सकता है वशीकरण ??

 

5. वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए कौन सी सिद्धियां हासिल करनी पड़ती हैं ??

 

6. कैसे हासिल की जाती हैं वशीकरण की सिद्धियां ??

 

आम तौर पर वशीकरण स्पेशलिस्ट 7 तरीके के होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं , और वो कैसे बनते है वशीकरण के महारथी , आप अपनी पसंद का तरीका इस्तेमाल करके बन सकते हैं वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

|| नोट – कोई भी शक्ति हासिल करने से पहले उस के बारे में अच्छे से पढ़ ले ||

 

1. अघोरी वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

2. तांत्रिक वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

3. माँ कामख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

4. भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

5. वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा गोरख नाथ जी की उपासना से ||

 

6. जिन्नात वशीकरण स्पेशलिस्ट ||

 

7. आपके पूर्वजो या पितरो या किसी संतो के आर्शीवाद या विरासत से ||

 

|| आईये देखते हैं आप भी कैसे बन सकते हैं वशीकरण स्पेशलिस्ट और कैसे कर सकते हैं किसी भी इंसान को अपने वश में  ||

 

|| नोट : एक बार वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी भी न करें ||

 

|| पहली  विधि ||

कैसे बनते है अघोरी वशीकरण स्पेशलिस्ट : –

 

आप इस तरह की शक्ति को तब अपने अंदर लेने की कोशिश करे जब आपको प्यार में धोखा हो गया है और आप अपने प्यार को वापिस पाना चाहते है || इसलिए हम इसे अघोरी लव वशीकरण स्पेशलिस्ट कहते है क्यंकि इसे एक बार हासिल करने के बाद आप अपने प्यार को कुछ देर में अपने प्यार में दीवाना और पागल बना सकते है ||

 

|| नोट – ये विद्या सिर्फ अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए ही इस्तेमाल करे न की किसी कामवासना या धोखे की मंशा से || 

 

अघोरी वशीकरण लव स्पेशलिस्ट बनने के लिए आवश्यक सामग्री : –

1. पहनने के लिए गेरुए वस्त्र ||

 

2. अष्ट मुखी 108 रुद्राक्ष माला ||

 

3. अग्गरबत्तियां और धूप ||

 

4. एक मिट्टी से बना हुआ घड़ा ||

 

5. शमशान घाट की राख ||

 

6. किसी चिता से बची हुई तीन हड्डियां ||

 

इस शक्ति को पाने के लिए 31 दिन तक साधना एवं मन्त्र जाप करना होता है  ||

 

।। वो कौन सा मंत्र है जिसको अघोरी बाबा इस्तेमाल करते है अचूक वशीकरण के लिए – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ।।

 

विधि – कैसे आप अपने आप में अघोरी शक्ति अवं सिद्धि को हासिल करेंगे

 

(A) सबसे पहले आप सूर्य उदय से पहले नहा कर गेरुए वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धारण करे ||

 

(B) फिर किसी शमशान में जाकर एक मिट्टी के घड़े को शमशान की राख से भरना होता है ||

 

(C) उसके बाद चिता जलने वाली जगह के सामने बैठना होता है ||

 

(D) शमशान की राख वाले घड़े को सामने रखकर उसके अंदर तीनो हड्डियां डालनी होती हैं ||

 

(E) फिर राख को अपने मत्थे पर मलकर कुछ अगरबत्तियां और धूप जलकर नीचे दिए गए मन्त्र को 651 बार पढ़ना होता है

 

|| मंत्र: ||

 

” ओम ह्रीम महाक्षमिनि परात्रये नमः “

 

(F) सूर्योदय से पहले इस विधि को ख़त्म करके अपने घर में चले जाये और सामान को संभल के रख दे ||

 

(G) आपको 21 दिन के बाद अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस होने लग जायेगा ||

 

(H) आखरी दिन यानि 31वे दिन आपको केवल फल आहार ही खाना होता है या फिर आप मीठा भी खा सकते हैं ||

 

(I) इस दिन आपको साधना ख़त्म करने के बाद उस घड़े को उसी शमशान घाट में कही मिट्टी के नीचे दबा दें ||

 

(J) तब आपको अघोरी वशीकरण की शक्ति प्राप्त हो जाती है ||

 

।। क्या आप किसी को सिर्फ काम वासना के लिए वश में करना चाहते है ना की शादी के लिए तो – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ।।

 

अघोरी स्पेशलिस्ट बनने के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें :-

 

1. इस तरीके को केवल रात के 12 बजे के बाद और सूर्य उदय से पहले ही करना है ||

 

2. अपनी शक्ति का पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल न करें ||

 

3. साधना के 31 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें ||

 

4. आप 31 दिनों तक रोज़ एक ही जगह पर साधना करें ||

 

5. मंत्रो का उचारण सही ढंग से करें ||

 

कैसे पता करें की आप बन चुके हैं अघोरी वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

(A) आप 31 दिन बाद अपने अंदर दिव्य शक्ति महसूस करेंगे ||

 

(B) आप जिस भी इंसान को अपने वश में करना चाहते हैं उसकी आँखों में देख कर इस मन्त्र को मन में पढे तो वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित और मोहित हो जायेगा ||

 

(C) अगर 32 वे दिन अगर आप अपने अंदर शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपसे कोई गलती हुई है ||

 

।। कैसे करे किसी को भी वश में सिर्फ आँखों में देख के या सिर्फ पानी पीला के – जानने के लिए क्लिक करे यहां ।।

 

|| दूसरी विधि ||

 

तांत्रिक वशीकरण स्पेशलिस्ट –

 

अगर आप अपने किसी दुश्मन या एक से अधिक शत्रु को वश में करना चाहते है तो आप तांत्रिक वशीकरण साधना करके वशीकरण महारथी बने और चाहे जिस मर्जी शत्रु को वश में करके अपने इशारो पे नचवाये ||

 

कैसे बने तांत्रिक वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

तांत्रिक वशीकरण करने के लिए आवश्यक सामग्री :

 

1. एक खोपड़ी ||

 

2. दो हड्डियां ||

 

3. कुछ पीले कनेर के फूल ||

 

4. गूगल की धुप ||

 

5. केसर ||

 

|| क्या आप पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते है तो ये मंतर कर देगा आपकी इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

क्या करना होता है वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए ?

 

(A) सबसे पहले आप नहाकर शुद्ध कपडे धारण कर लें ||

 

(B) फिर एकांत जगह पर बैठ जाएं और जमीन पीले फूलों से नीचे दिए गए चित्र को बनाये ||

vashikaran Specialist

(C) उसके अंदर (बीच में ) खोपड़ी को रख दें ||

 

(D) एक हड्डी खोपड़ी के दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ रख दें ||

 

(E) अब केसर से पहले खोपड़ी पर फिर हड्डियों पर और फिर अपने माथे पर तिलक करें ||

 

(F) अब नीचे दिए गए मन्त्र को 1008 बार जाप करें ||

 

|| मंत्र: ||

 

“ओम कलीम ह्रीम एन वज्र वैरोचनिये ह्रीम ह्रूं फट स्वः “

 

(G) जाप करने के बाद एक एक करके दोनों हड्डियों को खोपड़ी से छुआइए ||

 

(H) फिर ये सारा समान लाल कपड़े में लपेट कर कही छुपा कर रख दे और शुद्ध पानी से स्नान कर ले ||

 

(I) यह विधि रोज आपने 41 दिनों तक करनी है ||

 

(J) 41 वे दिन आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैऔर किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं ||

 

।। कैसे करे अपने पति या बॉयफ्रेंड को वश में सिर्फ एक मंत्र से – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ।।

 

तांत्रिक वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए जरूरी बातें : –

 

1. अपनी शक्ति का प्रयोग किसी गलत काम के लिए न करें ||

 

2. मन्त्रों का जाप रात 12 बजे के बाद ही करें ||

 

3. एक बार आपने यह विधि शुरू कर ली तो उसे बीच में मत छोडे ||

 

4. इस विषय के बारे में किसी को कुछ न बताएं ||

 

5. इंसान की खोपड़ी तीन महीने से पुरानी न हो ||

 

6. हर शुक्रवार को किसी जानवर जैसे मुर्गा आदि की बलि दें और उसके खून को खोपड़ी पर चढ़ा दें या खून से खोपड़ी का तिलक करे ||

 

7. जिस दिन खून चढ़ाना है उसी दिन बलि दें यानि की बासी खून न चढ़ाएं ||

 

|| अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ||

 

|| तीसरी विधि ||

 

माँ कामख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट :-

 

इस सिद्धि को हासिल कर किसी भी इंसान को काम वासना के लिए मजबूर कर सकते है और उससे नाजायज या गलत रिश्ते बना सकते है –

 

कैसे बनते हैं माँ कामख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट ??

 

माँ कामख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए आवश्यक सामग्री :

 

(A) गंगा जल ||

 

(B) कामख्या सिन्दूर ||

 

(C) चन्दन पाउडर ||

 

(D) पीपल का पत्ता ||

 

(E) अगरबत्तियां||

 

(F) कुछ फल फूल ||

 

|| क्या आप अपना प्यार वापिस पाना चाहते है तांत्रिक क्रियाओ से – करे क्लिक यहाँ ||

 

क्या करना होता है कामख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए ??

 

1. सबसे पहले आप ऊपर दी गयी सामग्री को लेकर माँ कामख्या के मंदिर ( अगर हो सके तो आसाम , गुवाहाटी के ) में जाना होता है ||

 

2. मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने फल फूल चढ़ाने होते हैं ||

 

3. फिर माँ की मूर्ति के आगे अग्गरबत्तियां जलानी होती हैं ||

 

4. उसके बाद कुछ कामख्या सिंदूर , गंगा जल और चन्दन मिलाकर माँ की मूर्ति पर तिलक करें ||

 

5. अब नीचे दिए गए मन्त्र को 2041 बार जाप करें ||

 

|| मंत्र: ||

 

“कामख्याम कामसम्पना कामेश्वरी हरप्रिया ||
कमाना देहि में नित्य कामेश्वरी नमोह स्तुते ||”

 

6. इस विधि को लगातार सात शुक्रवार करने से आप में शक्ति आ जाएगी किसी को भी अपने वश में करने की ||

 

कामाख्या वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए आवश्यक बातें : 

 

(A) आपको विधि वाले दिन उपवास रखना है ||

 

(B) अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आप ने माँ कामख्या मंदिर जरूर जाना है ||

 

(C) किसी को भी नुकसान पहुचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है ||

 

(D) हर शुक्रवार के दिन कामख्या सिन्दूर और गंगा जल मिलाकर अपने माथे पर तिलक करना है ||

 

(E) इस विधि से आप खास कर स्त्रियों को अपने वश में कर सकते हैं क्योंकि यह माँ कामख्या की भक्ति है ||

 

आप कामख्या देवी वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के बाद कठोर से कठोर दिल वाली स्त्री को भी अपने वश में कर सकते हैं ||

 

वशीकरण से जुडी किसी भी ताजा तरीन जानकारी के लिए लाइक करे हमारी फेसबुक पेज – क्लिक करे यहाँ

 

|| चौथी विधि ||

 

भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट ? ?

 

अगर आपका शत्रु आप को बहुत परेशान करता है या फिर आपसे बहुत दूर रहता जैसे की दुसरे शहर या देश में या फिर आप अपने किसी बॉस को या साथ काम करने वाले कर्मचारी को वश में करना चाहते है ताकि आपको नौकरी में तरक्की मिल सके या आप के काम से सब खुश रहे तो आप ये सिद्धि जरूर हासिल करे ||

 

कैसे बनते है भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट ?

 

भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए जरूरी सामान :

 

1. भैरव नाथ जी का चित्र ||

 

2. भैरव नाथ वशीकरण यन्त्र ||

 

3. हकीक की माला ||

 

4. एक लकड़ी की चौकी ||

 

5. पांच मोती चूर के लड्डू ||

 

6. कुछ फल और फूल ||

 

7. लाल कपडा ||

 

8. एक शराब की बोतल ||

 

क्या करना पड़ता है भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए ?

 

।। कैसे गीदड़ (सियार) सिंघी की जाती है इस्तेमाल किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ।।

 

(A) सबसे पहले किस स्वछ स्थान पर लकड़ी की चौकी रख दें ||

 

(B) उसके ऊपर लाल कपडा बिछा दें ||

 

(C) फिर भगवन भैरव नाथ जी का चित्र स्थापित कर दें ||

 

(D) चित्र के सामने शराब की बोतल रख दें ||

 

(E) फिर एक थाली में लड्डू ,फल और फूल रखकर चित्र के पास रख दें ||

 

(F) अब नीचे दिए गए मन्त्र को 1121 बार जाप करें ||

 

|| मंत्र: ||

 

“ओम नमोह कालरूपायै बटुक भैरवाय नमः रुद्राय नमः शिवाये ओम ठाह ठाह हाँ हाँ ठाह ठाह स्वः”

 

(G) यह विधि आपने पूरा एक महीना करनी है और नीचे बताये गए दिनों के मुताबिक भैरव नाथ जी को भोग लगाना है ||

 

(H) सोमवार को मोती चूर के लड्डू ||

 

(I) मंगलवार को घी और गुड़ ||

 

(J) बुधवार को दही और चीनी ||

 

(K) वीरवार को बेसन के लड्डू ||

 

(L) शुक्रवार को भुने हुए चने ||

 

(M) शनिवार को तले हुए पापड़ अवं शराब ||

 

(N) इतवार को जलेबी ||

 

(O) और भोग लगाने के बाद आपको उसी शराब की बोतल से थोड़ी शराब जरूर पीनी है रोज ||

 

पूरे एक महीना की भैरव नाथ जी की आराधना करके आप अपने अंदर वशीकरण करने की शक्ति और विद्या प्राप्त कर सकते हैं ||

 

 

भैरव नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए आवश्यक जानकारी :

 

1. पूरा महीना आप ब्रह्मचर्य का पालन करें ||

 

2. अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करें ||

 

3. शराब और मॉस का सेवन करना अनिवार्य है ||

 

4. शक्ति को प्रयोग करते समय आपको शराब की चाहे एक बूँद ही हो पर आपको पी जरूर होनी चाहिए ||

।। जानिए सतयुग के सबसे असरदार और खतरनाक वशीकरण मंत्र जिस से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते है – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ।।

 

|| पाँचवी विधि ||

 

वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा गोरख नाथ : –

 

गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ सिद्ध किये हुए वशीकरण मंतर दिए है जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते है || इन मंत्रो को ही हम शाबर या मोहिनी मंतर कहते है ||

 

आपने देखा होगा की कई लोग इतने मोहित या खूबसूरत होते है या इतने खूबसूरत नहीं होते हुए भी हर जगह आकर्षण का केंद्र बनते है और लोग उन्ही तरफ खींचे चले आते है .. ऐसा उनके चहरे में या फिर उनकी आत्मा में नूर होता है जो की आप भी हासिल कर सकते है बाबा गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ||

 

इस सिद्धि से आप अपने चहरे और पर्सनालिटी में निखार महसूस करेंगे की सामने वाला आपकी तारीफ किये बिना नहीं हट पायेगा यानि की आप भी प्ले बॉय जैसे पर्सनालिटी के मालिक बन सकते है जिसके साथ लोग दोस्ती करने को हमेशा इछुक रहेंगे ||

 

|| अगर आपका कोई भी सवाल है तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ||

 

कैसे बने वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा गोरख नाथ जी की उपासना से ??

 

बाबा गोरख नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए सामग्री :

 

(A) लकड़ी की चौकी ||

 

(B) सफ़ेद कपडा ||

 

(C) बाबा गोरख नाथ जी का चित्र ||

 

(D) एक आटे से बना दीपक ||

 

(E) सरसों का तेल ||

 

(F) गाये के गोबर से बने हुए उपले ||

 

(G) गुग्गल ||

 

(H) 9 सुपारियां ||

 

(I) चावल ||

 

(J) मौली ||

 

|| गोमती चक्र के 10 चमत्कारी रहस्य जो कर देगें आपकी हर इच्छा पूरी – जानने के लिए क्लिक करे यहाँ ||

 

क्या करना होता है गोरक्ख नाथ वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए ?

 

1. सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर गोरख नाथ जी का चित्र रख दे ||

 

2. फिर उसके सामने गोबर से बने उपले रख कर आग जला दे ||

 

3. नीचे दिए गए मंत्र को 6121 बार जाप करें ||

 

|| मंत्र: ||

 

“ओम नमोह सिद्ध सिधेश शिवराय ओम सिद्ध शिव गोरख नाथाय नमः|
मृग स्थली स्थली पुण्य भल नेपाल मंडल यंत्र गोरक्ष नाथे मेघ माला सन्नी कृता||
श्री ओम गोरख नाथाय विधमहे शुन्य पुत्रए धी माहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात ||”

 

4. हर 1000 मंत्रोचारण के बाद सुपारी , गुग्गल और चावल को गाये के उपलो की आग में डालते रहे ||

 

5. इस विधि को लगातार 45 दिनों तक करने से आपको मन्त्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप में किसी को भी अपने वश में करनी की शक्ति मिल जाएगी ||

 

क्या-क्या सावधानिया बरतनी हैं गोरख नाथ स्पेशलिस्ट बनने के लिए ?

 

(A) अपनी शक्ति का दुरूपयोग नहीं करना ||

 

(B) जब तक आप इस विधि को कर रहे हैं तब तक आपको अपने हाथ से बना खाना ही खाना है ||

 

(C) अपनी शक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है ||

 

(D) अपनी शक्ति किसी एक इंसान पर दो बार इस्तेमाल नहीं करनी है क्यंकि इसमें आप किसी एक या दो वश में नहीं कर सकते बल्कि सबके दिलो के चाहते अवं हसीं पर्सनालिटी के मालिक बन जाते है ||

 

|| छठी विधि ||

 

इस्लामिक वशीकरण स्पेशलिस्ट : –

 

ऊपर दिए हुए सारे तरीके कही न कही हिन्दू या सनातन धर्म से तालुक रखते है पर अगर आप इस्लाम से तालुक रखते है तो निराश न हो क्यंकि आपको मूर्ति पूजन या किसी फोटो की पूजा नहीं करनी है आप अपने इल्मो के हिसाब से भी किसी को वश में कर सकते है

 

|| अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ||

 

कैसे बनता है कोई इस्लामिक वशीकरण स्पेशलिस्ट ?

 

ये सबसे मुश्किल और असरदार विधि है ..पर आज तक इसे बहुत से कम लोग ही कर पाए है पर एक बार आप इस शक्ति के मालिक बन जाते है तो आप इस दुनिया के मालिक बन जाते है ||

 

इस्लामिक वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपका मुस्लिम होना जरुरी है |

 

1. आपको रोज़ सारी नमाज़ अदा करनी होती है ||

 

2. आपको इस्लामिक अमल जैसे की जिनमे काला , नूरानी, जूही, सिफली , हजूरी जैसे 11 में से किसी एक अमल की जानकारी होना जरूरी है ||

 

3. इस्लामिक वशीकरण बनने पर आप जिन्नात को अपने वश में कर उससे कोई भी काम करवा सकते हैं ||

 

4.जिन्नात को काबू करने के लिए जब आग बुझती है और तब जो धुआं निकलता है उसे बोतल में बंद करना होता है ||

 

5.जितना ज्यादा धुआं आप बोतल में बंद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ||

 

और एक वक़्त आएगा की आप उस धुंए में से जिन की शक्ल को देख पाओगे ||

 

इस्लामिक वशीकरण स्पेशलिस्ट बनने के लिए जरुरी बातें :

 

(A) आप अपनी पावर का गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ||

 

(B) आपको रोज़ पांचो नमाज़ अदा करनी हैं ||

 

(C) आपको इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं करना है ||

 

(D) आप अपनी पावर का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते ||

 

नोट – एक और तरीके से भी बन सकते हैं आप वशीकरण स्पेशलिस्ट जैसे की अगर आपके परिवार में कोई वशीकरण स्पेशलिस्ट है और उसका आपके साथ खून का रिश्ता है तो वशीकरण शक्ति अपने आप ही आपके अंदर जाग जाएगी | यह शक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में अपने आप आती रहती हैं |

 

|| अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ||